Tuesday, August 8, 2017

THU CHỜ NGƯỜI (Nguyễn Cang)

Trời vào thu rồi đây
Ngập đường lá vàng bay
Từng cơn, rơi lác đác
Ráng chiều mây giăng mây


Bao lần mùa thu tới
Sao vẫn cứ thiết tha
Khi mùa thu thay lá
Đợi chờ ngưòi phương xa
Ngồi nhìn qua khung cửa
Nghe chim vịt kêu chiều
Người hứa, thu quay lại
Sao ngõ vắng đìu hiu ?


Rồì nay thu lại đến
Dòng đời vẫn trôi xuôi
Hoa vàng thôi không nở
Buồn man mác ngậm ngùi!


Mộng ước đã tàn phai
Trời thu gió heo may
Người đi xa biền biệt
Mà sao thấy đắng cay!


Thu đến để làm chi?
Thu tới rồi thu đi
Sương rơi mờ nẻo vắng
Trông ngóng nữa làm gì?!

Nguyễn Cang

No comments: