Thursday, August 31, 2017

CÓ MỘT VIỆT NAM RẤT XƯA


https://farm3.staticflickr.com/2915/13993003502_96d4b8980f_z.jpgCó một Việt Nam rất xưa !

Một ngôi chùa trên đường lên Tam Đảo, tháng 6 năm 1916/Có một Việt Nam rất xưa ! Chợ Bắc Lệ (xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) 1915
August 19, 2017
Hà Nội và Việt Nam trong số 1382 bức ảnh mầu autochromes của Albert Kahn


https://farm8.staticflickr.com/7441/14016206783_ff9ba44c69_z.jpg
Làng Na Sầm, vùng cao biên giới giáp Trung Quốc
https://farm8.staticflickr.com/7305/13973093146_b2c62ec225_z.jpg
Mỏ đồng, 1915
https://farm6.staticflickr.com/5479/13992999362_71a27a1f36_z.jpg
Chợ Bắc Lệ (xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) 1915
https://farm8.staticflickr.com/7447/13996230995_c7ba8be0b8_z.jpg
Bến sông Lô Việt Trì
https://farm3.staticflickr.com/2904/14016194953_bf7ae2d1c2_z.jpg
Hòn Gai, 1915
https://farm8.staticflickr.com/7200/13973094956_8615f91d92_z.jpg
Mỏ than Hòn Gai, 1918 – 1921
https://farm8.staticflickr.com/7184/13973096336_d5c859fde6_z.jpg
Vịnh Hạ Long, 1915
https://farm6.staticflickr.com/5235/13973097216_fd7bc04635_z.jpg
Thuyền trên vịnh Hạ Long, 1916
https://farm6.staticflickr.com/5330/14016269103_855ed87828_z.jpg
Vịnh Hạ Long
https://farm6.staticflickr.com/5276/13996712274_f68ab237a0_z.jpg
Vịnh Hạ Long
https://farm3.staticflickr.com/2934/13996640324_cd329d5355_z.jpg
Sông Tam Bạc, Hải Phòng
https://farm8.staticflickr.com/7137/13973104866_a20c8dbb0d_z.jpg
Một ngôi chùa trên đường lên Tam Đảo, tháng 6 năm 1916
https://farm3.staticflickr.com/2935/13992995962_c07bef2e65_z.jpg
Bán gạo, 1914-1915
https://farm6.staticflickr.com/5542/13993035172_cfcc58a9df_z.jpg
Quán nước và hàng quà rong
https://farm8.staticflickr.com/7356/14016231903_22467d3096_z.jpg
Quán ăn trên đường quê
https://farm8.staticflickr.com/7041/13993072461_72717dd0ce_z.jpg
Quay tơ
https://farm8.staticflickr.com/7081/13993057121_19b3578b63_z.jpg
Bật bông
https://farm3.staticflickr.com/2900/13993091112_80bd104cb2_z.jpg
Phường nhạc
https://farm6.staticflickr.com/5251/13996233665_01c41c5827_z.jpg
Mấy mẹ con người hành khuất mù


https://farm3.staticflickr.com/2939/14000028091_69731251a4_z.jpg
Lão mù vái khách xin độ nhật
https://farm8.staticflickr.com/7227/14003635864_34158487e1_z.jpgNhững người phu bốc mộ


https://farm8.staticflickr.com/7376/13993076511_9703be9b21_z.jpg
Cấy lúa
https://farm3.staticflickr.com/2936/13993053651_0cdbbcb8ca_z.jpg
Cấy lúa
https://farm3.staticflickr.com/2907/13973134776_83c8c48bbb_z.jpg
Cô bé chăn trâu
https://farm8.staticflickr.com/7335/13996671164_fb7e4bc969_z.jpg
Phơi thóc sau vụ gặt
https://farm8.staticflickr.com/7229/14016256613_622bd677fa_z.jpg
Hái rau
https://farm8.staticflickr.com/7077/13993081521_8e93ce4159_z.jpg
Đánh dậm
https://farm6.staticflickr.com/5482/13993006912_4d437bcae0_z.jpg
Quan huyện và các chức sắc tập trung tại huyện đường, 1915
https://farm8.staticflickr.com/7165/13996736834_89321e3d81_z.jpg
Quan huyện đọc chiếu vua, 1915
https://farm8.staticflickr.com/7139/13993091662_63cfb5083b_z.jpg
Một ông quan huyện Bắc Kì, 1915
https://farm3.staticflickr.com/2932/14016291323_11db83bbf5_z.jpg
Một vị quan địa phương trong triều phục thường, 1916
https://farm3.staticflickr.com/2921/14004320935_ce8e8578e4_z.jpg
Một viên đội
https://farm8.staticflickr.com/7136/13993085552_6cf3467db2_z.jpg
Ông lý trưởng hút điếu bát
https://farm8.staticflickr.com/7239/13993024521_f36322e69c_z.jpg
Hai người hút thuốc phiện, 1915
https://farm6.staticflickr.com/5593/13996647334_07db077368_z.jpg
Têm trầu, 1916
https://farm3.staticflickr.com/2909/14015450585_446eec13cc_z.jpg
Cơi trầu
https://farm6.staticflickr.com/5350/13973184236_38cf9631bc_z.jpg
Trang phục đi hội
https://farm8.staticflickr.com/7379/13996301015_cdfd415ba6_z.jpg
Các cô gái đóng vai con Tốt trong một ván cờ người, 1920
https://farm8.staticflickr.com/7454/13993120301_0656366611_z.jpg
Mấy bé gái *, 1916
https://farm8.staticflickr.com/7254/13996301195_4a9fe18a98_z.jpg
Phụ nữ miền Bắc nhuộm răng đen, 1915
https://farm3.staticflickr.com/2897/13993093652_e47951a204_z.jpg
Một bà vãi và hai chú tiểu, khoảng 1916
https://farm6.staticflickr.com/5333/13993030571_1b49e99122_z.jpg
Một bà đồng, 1916
https://farm8.staticflickr.com/7014/13980091866_99b6e8a0f2_z.jpg
Một bà đồng ở quê
https://farm8.staticflickr.com/7275/14016207813_f92810e582_z.jpg


Một bà đồng, 1915
https://farm3.staticflickr.com/2905/13973153836_e380e02563_z.jpg
Cậu bé với chú gà chọi


https://farm3.staticflickr.com/2915/13993003502_96d4b8980f_z.jpg
Một gia đình khá giả
https://farm3.staticflickr.com/2905/14000028581_f6592bb0c6_z.jpg
Một phụ nữ đang nấu ăn
https://farm3.staticflickr.com/2915/13993064302_607668f304_z.jpg


Ăn trầu
https://farm8.staticflickr.com/7104/13993051541_b651523503_z.jpg
Hoa quả và lễ vật

https://farm8.staticflickr.com/7338/13993038172_5e0160f628_z.jpg

No comments: