Friday, August 18, 2017

RIP: BÀ TRẦN THỊ TƯ

TIN BUỒN
phan uu 1.gif


Được tin Nhạc Mẫu của anh Nguyễn Hùng
(Cựu HSPY)
Vừa qua đời ngày 15 tháng 8 năm 2017
Thành thật chia buồn cùng anh và tang quyến.
Xin mời xem cáo phó và phân ưu ở dưới.
Thành kính phân ưu,
CỰU HOC SINH PHÚ YÊN &
CHIM VỀ NÚI NHẠNNo comments: