Thursday, August 3, 2017

VỊN EM (Trần Hoài Thư)VỊN EM


Lòng em là cả trăng rằm
Lòng tôi trăng tối như nhằm ba mươi
May nhờ  tôi được dựa hơi
Nên lòng cũng nhẹ, ít nhiều hồi tâm
Bề ngoài tôi đóng vai chồng
Nhưng bên trong là con thằn lằn nghe kinh
Lời Phật em tụng hằng đêm,
Nghe chừng như thể em cầu cho tôi
Cho tôi, bớt điếc bớt mù
Bớt sân si, bớt dâm tà tham lam...
Bây giờ em bỏ Quan Âm
Tôi lên, đứng truớc bàn thờ, đốt nhang
Kìa, sao bàn tay tôi run
Tôi cần em, tôi cần em thật mà


Vậy mà em bỏ đi xa
Bỏ ngôi nhà, bỏ buồng thờ, đèn nhang
Em đi để nhận đoạn trường
Xe lăn định mệnh, chiếc giường nghiệp oan


Hay là em chuộc dùm chồng
Như xưa Chúa đã chuộc dùm thế gian?


Trần Hoài Thư
(Trích tập thơ VỊN VÀO LỤC BÁT, mới xuất bản, tháng 7.2017)


Nguyễn Ngọc Yến – người bạn đời của Trần Hoài Thư
(Ảnh chụp 2 tháng trước khi chị Yến bị stroke)

Photo by Phạm Cao Hoàng – Virginia, 22.10.2012

Độc giả quan tâm đến các tác phẩm 
Trần Hoài Thư đã và đang thực hiện
có thể liên lạc với ông ở địa chỉ:
TRAN HOAI THU
719   Coolidge  St
Plainfield,  NJ 07062
Email. tranhoaithu16@gmail.com

No comments: