Tuesday, July 3, 2018

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 9 CỰU HSPY "THUYỀN VIỄN XỨ" (NGÔ PHẤN)

THÔNG BÁO BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI 9 CỰU HỌC SINH PHÚ YÊN
TẠI SEATTLE, CANADA VÀ DU THUYỀN “NORWEGIAN PEARL”

Kính thưa quý thầy cô và các anh chị,

Mặc dù còn hơn 1 năm mới đến ngày Đại Hội, nhưng sau khi THÔNG BÁO SỐ 1 được phổ biến, nhiều anh chị đã hăng hái ghi danh, và tính đến hôm nay, đã có hơn 100 thầy cô cùng quý anh chị đặt vé du thuyền (sẽ phổ biến danh sách vào cuối tuần này).

Để tiến hành công việc có hiệu quả hơn, chúng tôi xin được thông báo Ban Tổ Chức Đại Hội 9 với một lực lượng khá hùng hậu gồm hơn 30 người tham gia, trong đó có các anh chị đại diện các vùng.  

Hiện BTC rất cần các anh chị đóng góp công sức để Đại Hội 9 được đông vui, và sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ nhất, khi chúng ta gặp nhau trong 10 ngày, từ 29 tháng 8/2019 đến ngày 7 tháng 9 năm 2019 (gồm 8 ngày 7 đêm trên du thuyền).

BTC rất phấn khởi khi có nhiều anh chị đã tình nguyện tham gia vào BTC, nhất là các anh chị ở các địa phương, trong đó có chị Nguyễn Thị Kim Loan, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Phú Yên Bắc Cali, không những ghi danh cho gia đình, còn cổ động bạn bè, và giúp một bàn tay cho BTC.  Cám ơn chị Kim Loan, và tất cả các anh chị em rất nhiều.

Thành thật cảm ơn quý thầy cô và các anh chị,

Portland ngày 2 tháng 7, 2018,
Thay mặt BTC,

Trưởng Ban Ngô Phấn

Mời quý thầy cô và các anh chị xem thành phần Ban Tổ Chức:

No comments: