Wednesday, July 25, 2018

MÙI HƯƠNG (HUỲNH MINH NHẬT)

Mùi Hương

Rồi bất chợt lòng mưa như thác đổ
Giữa canh khuya loang lổ những ánh đèn
Đêm lấp loáng mắt thu vàng mấy độ
Ướt mơ hồ một nỗi nhớ không tên.
Tôi - lữ khách: bước chân thời xa vắng,
Đói mặt trời và khát những hồn trăng
Em tôi ơi? Sao em chẳng nói rằng...
Hồn lạnh lẽo, nghìn chiều tan vô vọng.
Là em thôi! Xin chớ là ngọn sóng;
Chớ là mây, là gió, những ngàn xa:
- Rong rêu là thân xác những mùa hoa;
Sóng lay lắt sẽ chìm trong biển lớn.
Tôi - lữ khách: mắt vàng trăm thu chết
Chỉ ước mơ một nỗi nhớ đời thường
Mái tóc xanh xin chớ là xuân, hạ...
Để thơm hoài một thuở vẫn còn hương!

Huỳnh Minh Nhật

No comments: