Monday, July 9, 2018

TIẾNG HÁT CỦA MẶT TRỜI (NGỌC DŨNG)

Tiếng Hát Của Mặt Trời
 
Hãy gỡ đều cho sợi tóc dày
Cùng một lần cho tiếng hát nhịp thấp xuống
Với giòng sông nước cuốn chảy mòn
Nước chảy cuốn mòn xô tới chân em
Từng dạ khúc
Và tiếng khóc nhỏ theo từng khúc một
Từng chút em từng giọt mưa mau.
Đó là bãi cát trầm mình là tiếng động
Của một loài rêu mun
Từ đỉnh tháp
Bàn tay xòe hết không gian
Rồi úp mặt nhìn cùng suốt thân thể.
Đó là sự hủy diệt của một chiều ánh sáng
Khi mặt trời sắp mọc khi mặt trời lặn xuống
Biển xô nhanh từng lớp cỏ dài
Đó là sườn núi cô đơn và bí mật.

(Ngọc Dũng)
 

No comments: