Saturday, July 21, 2018

VĨNH BIỆT THẦY LÊ NGỌC THIỀU

VĨNH BIỆT THẦY LÊ NGỌC THIỀU

Kính thưa quý thầy cô và các anh chị,
Một người thầy khả kính của chúng ta là Giáo Sư Lê Ngọc Thiều, đã từ giã đồng nghiệp và học trò của mình để về miền vĩnh cửu vào ngày 15 tháng 7, 2018 tại San Jose, California, hưởng thọ 85 tuổi.  


Xin mời xem Phân Ưu, Cáo Phó, chương trình tang lễ, và một số hình ảnh viếng thăm thầy lần cuối cùng tại bệnh viện Regional Medical Center ngày 11 tháng 7, vừa qua:

No comments: