Thursday, August 22, 2019

AN UI, ỦI AN (CHÚC TRẦN)



AN ỦI, ỦI AN

Quê hương tôi giờ đâng bão tố
Trời già ông có thấu không ông?
Bao người tan nhà nát cửa lũ cuốn trôi sông
Mất người thân không tìm thấy xác đâu
Dân hiền sống được bao lâu?
Phải sống đời dầm mưa dải nắng
Khi chết còn mất luôn hồn xác
Ông thương nên mang luôn hồn xác lên trời
Để các con sống đời Tiên cảnh
Chứ dưới thế các con quá khổ
Không có nhà lấy đâu đất làm mồ
Chưa kể tiền làm cúng giỗ
Các con đang khó khổ mà
Cơm không no áo không ấm không có nhà
Vì đời là cõi tạm là ở trọ
Lên trời là hạnh phúc to
Trên cao sẽ nhìn thấy năm châu bốn biển
Không cần lo đói lo no hay nhục nhằn vinh hiển
Các con là tiên vĩnh viễn
Nhưng con còn muốn làm người trần thế
Vì nơi đây được yêu được nhớ
Trên trời đâu có được diều này
Trần thế nay cũng có nhiều cánh tay
Đưa ra cứu giúp người hoạn nạn
Nên chỉ cần ông cho các con sống bình an
Đó là muôn điều mong ước lớn
Của nhiều người trong thế giới lầm than

                           Chúc Trần

No comments: