Wednesday, August 21, 2019

THUNG THĂNG CỎ NGUYỆT, NHU MÌ SƯƠNG MAI (NGUYỄN THỊ LIÊN TÂM)


TRANH NGUYỄN ĐÌNH THUẦN
Thung Thăng Cỏ Nguyệt, Nhu Mì Sương Mai
Cõi người như sóng. Lênh đênh
Thôi đành ôm lấy chênh vênh. Cuộc ngày.
Hư không bờn bợt chân mây
Lắt la lắt lẻo. Vơi đầy chốn vui
Thì thôi. Bán cái ngậm ngùi
Mua vào nỗi nhớ. Ngược xuôi với tình
Ta về. Vớt bọt phù sinh
Ta đi. Thả hết phận mình cho trăng.
Thì thôi. Mỏng dính áo khăn.
Đêm tương tư.
Lại ăn năn,
Lại buồn.
Yêu Người một thuở. Thắt – Buông.
Yêu Người môt thuở. Cuống cuồng. Mê – Si
Này chim. Vỗ cánh thiên di.
Thung thăng cỏ nguyệt. Nhu mì sương mai
Ta.về. Nhặt cánh hồng phai

Ủ vào tóc rối. Cho dài đêm xanh.
Nguyễn Thị Liên Tâm

No comments: