Thursday, August 1, 2019

HỒI KÝ TRUNG TÁ TRẦN ĐÌNH TRỤ, NGƯỜI ĐÃ ĐƯA TÀU VIỆT NAM THƯƠNG TÍN TRỞ VỀ VN NĂM 1975


Mời đọc Hồi Ký của Trung Tá Trụ, người đã đưa tàu Việt Nam Thương Tín trở về VN năm 1975
 

Tang Lễ cựu Hạm Trưởng HQ Trung Tá TRẦN ĐÌNH TRỤ ,July 26, 2019 11:00 AM tại Dallas.

Vô cùng thương tiếc khi nhận được tin buồn Hải Quân Trung Tá Trần Đình Trụ đã giã từ trần thế . Ông ra đi Tối Thứ Hai, July 15, 2019, hưởng thọ 84 tuổi . Ông sinh năm 1935 tại Ninh Bình, Miền Bắc , gia nhập Hải Quân năm 1958 , xuất thân khóa 8 Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang .. Ông lần lượt nắm chức Hạm Trưởng của các chiến hạm HQ 229, HQ 402, HQ 503 và HQ 17 . Đơn vị cuối cùng là Tư Lệnh Phó Vùng 5 Duyên Hải tại Năm Căn năm 1975. 


Giới thiệu
" CON TÀU ĐỊNH MỆNH  - VIỆT NAM THƯƠNG TÍN "
 Hồi Ký  viết bỡi Trần Đình Trụ 1995 Cho những ai muốn tìm hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp của HQ/Trung Tá Trần Đình Trụ, hạm trưởng của nhiều chiến hạm hàng đầu của HQ/VNCH và cũng là vị thuyền trưởng bất Đắc của con tàu định mệnh Việt Nam Thương Tín, mời xem cuốn hồi ký đầy bi hùng này.
Cuốn sách dày 187 trang, phát hành năm 1995 bời nhà xuất bản Thiên Nga, Houston. Ban Kỹ Thuật Website K21 đã chuyển sang dạng PDF để các bạn có thể xem online  hay tải về xem sau.

No comments: