Sunday, August 11, 2019

TÌNH BẦU (LÃO CÒ)
TÌNH BẦU

Bầu ơi ! tình nghĩa đá vàng
Bầu ra bao trái chung giàn cùng nhau
Giây bầu quấn quít bên nhau
Sớm hôm kề cận tâm đầu nghĩa ân
Tình bầu vẫn mãi như tân
Từ xanh nhớm nụ đến thân tròn đầy
Dẫu bao cơ cực hao gầy
Màu xanh vẫn thắm há nài nắng mưa
Nói sao tình nghĩa cho vừa
Bữa cơm bầu luộc nắng trưa bên hè
Thương nhau mặn lạc tình quê
Lênh đênh góc bể nhìn về cố hương
Đường đi trùng điệp dậm đường
Nhớ giàn bầu nặng tình thương quê nghèo...

lão cò


No comments: