Thursday, August 22, 2019

DANH SÁCH XẾP BÀN ĂN MỚI NHẤT.


Special Events Joy
https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif
https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif
to me, Special, Edenia, Ngo Phan
https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif
Good afternoon,

Ship has provided an update. Restaurant staff can accommodate 
your request for dining in just two rooms. On 8/31 you can be 
accommodated 530PM but for the remaining of the sailing 
dinner will be set at 445PM.

Please advise if this will be okay so we can confirm.
Kính thưa quý thầy cô & các anh chị,

Xin vui lòng đọc lá thư nguyên văn của Norwegian Joy gởi cho BTC chúng ta về sự thay đổi giờ ăn tối, vì họ cho chúng ta 3 phòng, nhưng BTC muốn gần gũi nhau hơn, thân mật hơn là phải chia ra 3 nhóm nhỏ nên đã xin họ 2 phòng.  Du thuyền không đủ chỗ ngồi nên đã thu xếp cho 2 phòng ăn theo yêu cầu, nhưng giờ ăn thay đổi như sau:

Thứ Bảy ngày 31 tháng 8/2019  ăn tối là 05:30PM đến 07:00PM (chỉ có 1 đêm đầu)

Sau đó những ngày còn lại chúng ta sẽ ăn tối mỗi đêm là 04:45PM đến 06:15PM

BTC đã nộp cho cruise về tên họ vả reservation việc sắp bàn ăn, tuy nhiên có vài người vừa ghi danh sau, và có chút thiếu sót tên nên BTC có thay đổi 1-2 chổ ngồi và phòng ăn (Những người có chữ đậm màu xanh) xin quý thầy cô và các anh chị cảm thông sự khó khăn, hết sức cố gắng của BTC để giữ đúng phòng ăn, bàn ăn, chỗ ngồi…như đã sắp xếp.  Xin không tự ý thay đổi chỗ.  Chân thành cám ơn.

Trân trọng,
TM ban tổ chức ĐH 9 Alaska
Trưởng ban tổ chức,
NGÔ PHẤN.

Xin xem lại danh sách sắp bàn ăn và phòng ăn.TABLE GROUP 1- (MANHATTAN)

Table #1- Teacher (10)

01
Thầy Nguyễn Khoa Đằng/ Cô Phương                       
37751147
02
Thầy Lê Văn Nhạc  / Cô Mai Hương                           
37751096
03
Thầy Hoàng Thế Hào/ cô Nguyệt Lãng  
37755816
04
Cô Nguyễn T. Phượng Liên/ Nguyễn Buu V.        
37751158
05
Pham Henry Hien
37772565

06
Thầy Le Kỳ
41938723
Table # 2 Bong (10)

01
Dinh Dang Thang/ Dang Bong Ngoc                
38219253

Do Kim Quy/ Duong Tu, Thi (4)
38219253
02
Truong Hieu van / Tran Phi Thu                          
38073820
03
Tran Lai Duc/Lam Thanh The                            
37858604
04
Nguyen Yen Nhu Thi                                            
37772359
05
Duong Xuan Huong T.                                           
37909137Table # 3 (ban Hieu+Huu (10)

01
Nguyen Alina/Nguyen Ryan
41772380
02
Nguyen Huu Minh/Ng. Bich Van
39073617
03
Huynh Phu Mai/Huynh Maureen
38491902
04
Nguyen An/Nguyen Trung
3775110 3
05
Nguyen Binh N/Nguyen Dzung L.
3995109 8


Table # 04 Ngo Phan (10)

01
Ngo Phan/Ngo To Phuong
37859145
02
Vuong John Hoa/Truong Trung Hue
37751134
03
Lee Nancy Phuong
37902479
04
Hong To Tuyet
37772506
05
Trang Thanh John Ha/Vo Phuong Thi
41346973
06
Truong Benjamin/Truong Caroline
37751155
Table # 05 Ngo Phan (10)

01
Han Tai Nguyen/Han Dzung Phan/Han Ai Lien
37922598
02
Phan Huong Ngoc/
37902479
03
Dang Hien N/Le xuan T./L Khoa/Bui Huong
39427716
04
Ngo Que Tu
37772506
05
Hang Kieu Ai
37751144


Table #06 Ngo Phan (10)

01
Ngo Zung
38046394
02
Phan Le tu
37772417
03
Ngo Tinh Thu
37772417
04
Ngo Nick
38046394
05
Nguyen Lina H/Tran Joanne/Nguyen Huong
38046472
06
Ngo Hien Thu
37902479
07
Nguyen Harry/ Nguyen rose
39088458


Table # 07 Ngo Phan (10)

01
Nguyen Cuong Van/NG. Hong Thu
37858874
02
Nguyen Hung/ Trinh Cuc Hong
38546740
03
Bacon Huong Dang/Wilkie Leann
37859204
04
Ngo Nguyen Tuyet/Lam Kien
37772527
05
Truong Anh L/ Su Tuan
37751156
Table #08Ngo Phan (10)

01
Nguyen Kim Sum/Nguyen Tan
37859325
02
Pham Huu/Vo Ly
37751153
03
Mai Minh Tam/Nguyen Sy Huu
37751154
04
Luong Ket/Le Huong/Luong Thai
37755821
05
Truong Han
37872220Table # 09 Bui Hiep (10)

01
Bui Hiep/Huynh Thuy Thi
38546741
02
Le Ha Bích/Le Hang T./Tran Anh Bich (3)
41267569
03
Le Anh Nguyet/Ho Tuyet Nga/Ho Tuyet Suong (3)
41165402
04
Phan Hoa Tai/Truong T. Mai
41165468
Table #10 Huynh Hoc (10)

01
Huynh Hoc/Vuong Phat
41904606
02
Ngo Jimmy Duc /Ngo Mo T
38491904
03
Pham Hoang/Vuong Hanh
37858255
04
Hong Tan Phu/Hong Nga My
37751142
05
Vu Hung/Pham Bach Hop
38219251
Table #11 Diep Tony (08)

01
Diep Tony Tung/Diep Kimberly
38060045
02
Phan Chanh Cong/Nguyen Tam
37772499
03
Banh Tien/Nguyen Hoa Kim
39439074
04
Pham Ngoc Anh/ Bui Nhat Phuong
37751137
05Table # 12Nhung Ho (10)

01
Tran Huong/Ho Nhung
37772452
02
Pham Duong/Huynh Du Thi
37859280
03
Luong Tong Cong/Le Thung Van
38888979
04
Dang Dinh/Lam Luu
37751143
05
Phan Thach/Phan Loi
27751143

Table # 13 Hoa Pham  (9)

01
Nguyen Hoa Hop/Pham Sang Dinh
38316104
02
Pham Hoa Ngoc/Le Dung My
3775110
03
Le Tuyet Hoa/Nguyen Kiet Huu
38219275
04
Tran Trang Thu/Huynh Thao/Le Xuan (3)
38316083
05


Table #14 Hoa Pham ( 10)

01
Nguyen Thien Phuoc/Ng. My Hoan
37751102
02
Pham Nga Hong/Tran Dong Huynh
37858967
03
Ngo Y Hong/Pham Anh Hong
37751104
04
Tang Chi Long
38897225
05
Tang Ngoc Huong Tri
38897260
06
Tang Boi Ngoc
38897260
07
Tang Johnathan Hung Chi
38897225
Table # 15Thanh Hoa (10)

01
Nguyen Thanh /Duong Linda
337872162
02
Nguyen Chi/Duong Tich
39754856
03
Nguyen Thong/Ng.Pham Hong An
37859350
04
Nguyen Thin Chi/Nguyen Oanh K.
37755815
05
Huynh Thomas/Huynh Lac Thanh
37859044
Table # 16 LHP (9)

01
Nguyen Patty
37872220
02
Luong Tiet/Ly Anderson
37845350
03
Nguyen Claire/ Nguyen Tina
37844744
04
Ngo Hue
37755828
05
Habbin Kieu/Huynh Nacy Michelle/Huynh Ngoc Thu (3)
40324809
Table #17 Han Hai (10)

01
Han Nguyen Hai/Han Huong Thu
38019130
02
Diep Thanh/ Nguyen Huong T
38019169
03
Le Bao Thien/Nguyen Chi Le
37909136
04
Nguyen Be V./Tran Hanh Thi
37909127
05
Huynh Bui/Huynh Cho
38219272
Table # 18 Sam Ho&Huynh Son (10)

01
Huynh Son/Phung Di Ai
37884993
02
Huynh Tuyet Ngoc/
37909132
03
Luong Judy Tuyet/Luong Tom
37909122
04
HO Sam/ Ho My
37909133
05
Nguyen Nang/Nguyen Nga K.
37884838
TABLE #19 TANYA (10)

01
Van Thieu Hang       
37751145
02
Betty Dào                 
37751145
03
Hung Huu Hang       
37858743
04
Phuong Kim Le        
37858743
05
Tanya Chen              
38780903
06
Ken Lam                   
38780903
07
Anna Thai                 
38019587
08
Chau Thanh Luu       
38019587
09
Van Han Luu             
37909128
10
Quyen Ngoc Hang   
37751144
TABLE #20 TANYA (11)

01
Christine Phu Phan/ (2)
38888878
02
Tạp Van Le/  Huynh Tam Thi              
38242461
03
Truong Hung Quang/ Phan Le Thi
38888767
04
Nguyen Thanh/Tran danh/Nguyen Ngoc (3)
37755820
05
Phan John/Lam Judy (Tanya new)
41919154


TABLE GROUP 2 (SAVOR)
Table # 1 Hieu le (10)

01
Le  Hieu C / Nghiem Nhan T                          
37755825
02
Nguyen Son/ Mai Hoa                                      
37755823
03
Phan Cam/ Le Hanh             
37755824
04
Le Kiem/Le Thao Vu             
41066217
05
Le Han C/Nguyen Ngoc Nhu
38491909
Table # 2 Hieu Le + Quang Thuy(11)

01
Nguyen Truc/Truong Cuc/Pham T
40353632
02
Nguyen Steve Quang/Ng. Kay V.
40557889
03
Le An/Le Tran Anna
40454092
04
Nguyen Hoang/ Nguyen Lieu
40439267
05
Lu Hoang Liet/ Lu Danh Thi
38491907Table #3 Luong May (10)

01
Luong May/Truong Van Phuong
37755819
02
Luong Be/ Dang Vinh Nhat
37755817
03
Nguyen Lien K./Huynh Khanh V.
38219246
04
Ly Lan Kim/ Telson Michael Fred
38219260
05
Le Bruce/Nguyen Nhuan Xuan
37751107

Table #4 Tony Thai (10)

01
Thai Tony/Ho Linh My
37751139
02
Luu Hanna/ Nguyen Nga Thanh
37751138
03
Pham Pamela M./Le Thuy Minh
38491903
04
Klein Minh Ky/Klein Paul C.
37751101
05
Pham Anh Ngoc/ Ph. Nhat Phuong
37752237
Table # 5 Tony Thai (10)

01
Nguyen Can/ Nguyen Lisa Hong
37909125
02
Ho Steve/Nguyen Jenny
37751079
03
Nguyen Kathy Manh/NG. Martin T.
37772606
04
Tran Henry/Nguyen Hoa
37751083
05
Bui Tammy T./NG. Kim Nga T.
41719921Table # 6 Can Tony Thai (11)

01
Ly Nam
41532032
02
Truong Pha 
41532032
03
Ly Alvin
41532032
04
Truong Kim/Huynh Anh (2)
41532033
05
Ho T. Thuy/ Nguyen Phuoc
40853935
06
Le Tina H/Le Quan Phuoc
40870825
07
Nguyen T Le

08
Huynh Anstein Tran

37772565
Table #7 Binh Hoang (10)

01
Hoang Binh/
37909137
02
Nguyen Dao Thi
37909128
03
Phan Chung/Ta Xuan Thanh
41496289
04
Phan Minh Anh/NG. Huu Hieu
37909130
05
Pham Vinh/Vuong Huong
37909134
06
Phan Toi/ Nguyen Mai T.
37772552
Table # 8 Nga Dang (8)

01
Dang Nga /Le Cuc/Ngo Hoa
37751136
02
Nguyen Hong Hai
37772359
03
Nguyen Kim Duyen/Bui Hien
37823174
04
Truong Thuky/Nguyen Sang
37772613
05


Table # 9  Dave Tran (10)

01
Huynh Thuong/ Huynh Ngoc Tuyet
37909132
02
Yip Brian/ Yip Carol
39439272
03
Tran Dave/ Tran Natalie
37751152
04
Lam Chanh Minh/ Diep Linda
37943518
05
Tran Minh Huyen/ Tram Lam
39890166
05
Tran Minh Huyen/ Tram Lam
39890166
Table # 10 Dave Tran  (10)

01
Huynh Khon/ Huynh Jacqueline
37755832
02
Huynh Chi/ Quan Tu Van
37755830
03
Diep Muoi/ Thai Helena
37751148
04
Shoji Seki/ Tran Tran
37751149
05
Nguyen Chien/ Banh Anmy
37755829
Table # 11 Bui Loi  (10)

01
Bui Loi/Nguyen Lanh
4076776
02
Luong Simon/Luong Michelle
37751105
03
Le Kiet/ Nguyen Thoa
40766886
04
Pham Thanh X./ Dang Mai Xuan
37751106
05
Vo Vinh M/ Nguyen Hien Thi
40732629
Table # 12 Nguyen Hue (10)

01
Nguyen T Hue Parcel
39132540
02
Tran Hoang
39132540
03
Pham Dũng (David)
39132540
04
Pham Nguyet (Susane)
39132540
05
Hull Diem
39132596
06
Peach Hiep
39132596
07
Tierney Kiet
39132596
08
Lisa Scott/Jan Swilley/Teresa Ketcham (3)
39997006
 TABLE # 13 KIM LOAN (10)

01
 Kim Hoang Le
 41858450
02
 Dac Doan/ Canh Phung
 41851348
03 
 Ninh Nguyen/Kim Loan Nguyen
 41849564
04
Ha Dinh/Ha Marilyn/Ha David/ Huynh My Van 
40654492
05
Huynh My Dzung   
37755828
No comments: