Thursday, August 8, 2019

CÒN XANH GIỌT TÌNH  • Đã là con người sinh ra trong thời ly loạn thì làm sao tránh khỏi cảnh sinh ly tử biệt, và biết bao góa phụ trẻ đã phải khóc chồng khi còn rất trẻ, nhiều khi con thơ của mình chưa thấy mặt cha…  Vì còn son sắc nên tránh sao cho khỏi những ánh mắt yêu thương, nên nàng đã nhận biết bao lá thư, những bài thơ tỏ tình mà có lẽ vì sự vô tình không yêu hay vì giữ phận thờ chồng để rồi lỡ đi bao nhiêu cơ hội, mà “Tình trong tuy đã, mặt ngoài còn e”.  Mời đọc bài thơ: “CÒN XANH GIỌT TÌNH” của một người tặng cho người quả phụ mang tên Tuyết!Tặng Tuyết
Người quả phụ mang tên Tuyết

CÒN XANH GIỌT TÌNH

Người nghìn thu giấc chiêm bao
Bỏ con chim nhỏ thôi chào nắng mai
Đêm đêm thắp mắt u hoài
Gối đơn góa phụ hình hài xuân xanh
Ngày qua lặng lẽ sao đành
Tuyết ơi! Cây hạnh còn xanh giọt tình

Người đi vào cuộc tử sinh
(Em còn Anh-Dũng-Bội-Tinh mang về)
Và tôi, đây lửa đam mê
Áo tang xin đốt lê thê tro tàn
Bây giờ áo cưới đem sang:
Anh mặc cho nàng bái lễ vu quy.


Người quả phụ NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT


No comments: