Thursday, August 22, 2019

DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN

Kính thưa quý thầy cô & các anh chị,

BTC đại hội 9 Alaska “Thuyền Viễn Xứ” xin chân thành cám ơn tất cả những Mạnh Thường Quân đã hết lòng ủng hộ cho ĐH 9, nhờ có những MTQ mà ban tổ chức mới có điều kiện thực hiện những chương trình cần thiết để phục vụ cho ĐH Alaska thêm phấn khởi, và thành công mỹ mãn.

BTC xin post lại danh sách mới nhật, nếu có thiếu sót xin vui lòng gọi (781)-929-3995 để điều chỉnh.

Một lần nữa xin chân thành tri ân sâu xa của những tấm lòng vàng.  Xin hẹn gặp mặt tất cả vào tuần tới.

Chân thành cám ơn,
TM. Ban Tổ Chức ĐH 9
Trưởng ban TC
NGÔ PHẤN

MẠNH THƯỜNG QUÂN (05/29/19)
TT
Họ và tên
Số tiền
Ghi chú
01
Lý Bá Hiển (Lương T.Tuyết)
 200.00
Đã nhận tiền
02
Trương Phương Vân
 100.00
Đã nhận tiền*
03
BS Trương Phong
 500.00
Đã nhận tiền
04
Đặng Ngọc Bổng
 220.00
Đã nhận tiền
05
Hàng Tuyết Hương
 500.00
Đã nhận tiền
06
Hoàng Bình
 100.00
Đã nhận tiền
07
Phạm Xuân Thanh
 100.00
Đã nhận tiền*
08
Phạm Đức Hiền
 100.00
Đã nhận tiền*
09
Ngô Phấn
1,000.00
Đã nhận tiền*
10
Nguyễn T. Hồng Hải
  100.00
Đã nhận tiền*
11
Nguyễn  Kim Duyên
  100.00
Đã nhận tiền
12
Trần Hữu An
  200.00
Đã nhận tiền
13
Trương Thukỳ
  300.00
Đã nhận tiền*
14
Lý Kim Lan
  200.00
Đã nhận tiền
15
Lê Chí Hiếu
  500.00
Đã nhận tiền
16
Lê Thị Hạnh
  100.00
Đã nhận tiền
17
Tuyết Huỳnh/Thuong Huynh
  500.00
Đã nhận tiền
18
Đỗ T. Kim Quy
  100.00
Đã nhận tiền*
19
Nguyễn Hùng/Hong Cuc OR
  200.00
Đã nhận tiền
20
Đặng Thị Nga
  200.00
Đã nhận tiền
21
Nguyễn T. Hồng Vân
  200.00
Đã nhận tiền
22
Nguyễn Long/Buc
    50.00

23
Hàng Ngọc Quyên
  100.00
Đã nhận tiền
24
Cao Hồng Phương
  100.00
Đã nhận tiền
25
Trương Tina (Mỹ Tin)
  100.00
Đã nhận tiền
26
Vuong Hoa
 1,000.00
Đã nhận tiền
27
Nguyễn Ngọc Bình/Ng.Dung
   200.00
Đã nhận tiền
28
Tăng Hùng
   500.00
Đã nhận tiền
29
Phạm Hữu/ Võ T.Lý
    200.00
Đã nhận tiền
30
Nguyễn Phúc / Nguyễn Yến
    100.00
Đã nhận tiền
31
Nguyễn Thìn (Canada)
   200.00
Đã nhận tiền
32
Nguyễn Thanh/Dương Hoa (SJ)
   200.00
Đã nhận tiền
32
Lương Sĩ (simon)
  400.00
đã nhận tiền
33
Huỳnh Mareen (Mãi)
  100.00
đã nhận tiền
34
Nguyễn Phượng Liên /Bửu
  220.00
Đã nhận tiền
35
Ngô Hồng Mỹ Nga
  100.00
đã nhận tiền
35
Đặng Robert Định/Luu
  100.00
đã nhận tiền
36
Nguyễn Quang/Thủy (TX)
   100.00
đã nhận tiền
37
Nhóm Nguyễn Huệ 77
    200.00
đã nhận tiền
38
Nguyễn Thị Huệ
      50.00      
Đã nhận tiền
38
Nguyễn T. Bạch Tuyết
     100.00
Đã nhận tiền
39
Hồ Steven (OR)
     100.00        
Đã nhận tiền
40
Hồ, Đắc Nhơn
      100.00
Đã nhận tiền
41
Sử, Tuấn
    250.00
Đã nhận tiền
42
Huỳnh, Sơn
     200.00
Đã nhận tiền
43
Phạm Dưỡng
     100.00
Đã nhận tiền
44
Phạm Hồng Nga (Đồng Trần)
     200.00
Đã nhận tiền
45Nhóm Bùi Hiệp Nha Trang &Sông Cầu      200.00
46Nhà Ẩn Danh tặng 30 chiếc áo dài cho ĐH Alaska.

47Nguyễn T. Kim Liên& Huỳnh Khánh   200.00Đã nhận tiền
48Ngô Nick   100.00Đã nhận tiền
49Hàn Tài Nguyên   500.00Đã nhận tiền

No comments: