Thursday, August 15, 2019

BÀ BẪY (BẢY) CANH CHUA (THẦY THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)


BÀ BẪY ( Bảy ) CANH CHUA
Buổi lỡ( lễ ) thọ trai  dừa  ( vừa ) xoong ( xong ) , Sư cô trú trì chùa Diên Quan ( Viên Quang ) dẫn  một phật tử  đến và nói rằn : Mô Phật  thưa Thầy,  Thầy có khách

Khách là một phật tử người khoong ( không ) cao cũng khoong trắng , mặc dù ở trong nhà nhưng cô dẫn ( vẫn ) đeo đôi kiến ( kiếng ) màu đen , ngừ  ở đâu ( người )lạ quắc ( hoắc )

Thầy Nghiện ( Nguyện )
Tui nói : dạ thưa cô , cô thông cảm chờ chút , rầu thầy gặp  cô được không dãy ?
Cô nói : được chứ sao không được , tui phải gặp Thầy mới được, rầu cô lầm bầm đúng rầu ( rồi ) ông Thầy Kỳ , ông Thầy Nghiện ( Nguyện ) , ông Thầy Từ Ân đúng rầu ,  chắc ăn một trem ( trăm ) phần ngèn (ngàn ) không có sai âu ( đâu ) , me ….lâu quá hững chút nữa tui gặp ông thầy ở chỏ ( chổ ) lầu chuông nhen

Mô phật ! tui ( tôi ) si ngĩ ( suy nghĩ ) : ở xứ này ai đâu  mà biết tên cúng cơm , pháp danh và tên chùa của tui ở Diệt( Việt ) nam dãy trời , chỉ có phật tử dí ( với ) dân An Nghịp ( Nghiệp ) mới biết tên cúng kơm ( cơm )  tên chùa của tui thâu , me nghĩ quài mà nó không ra

Ai dãy trời , tui ngầu mà thét méc quài ( thắc mắc hoài ) ai dãy hé , sao mà biết rỏ ràng dãy trời , tui lầm bầm  sao lạ dãy ông , ai ở đâu mà biết rỏ dãy hé

Thọ trai  xong tui ra  quài ( ngoài ) lầu chuông ngầu( ngồi ) mà không nghĩ ra . thâu rầu chắc  chiến ( chuyến ) này bở xô ( bể  show ) quá

Đang ngầu si ( ngồi suy ) nghĩ miên man , cô phật tử đến chắp tay : mô Phật ông Thầy phẻ không , trời ơi lâu quá rầu mới gặp,  bữa nay ông Thầy tréng ( trắng ) trẻo mà  tròn lẵng , mặt mày đỏ lưỡng , me….. bữa trẻ quá trời  , ông Thầy nhớ tui không dãy , hầu ( hồi ) nãy trên chánh điện nghe nẫu dới ( giới ) thiệu ông Thầy  , tui nghi quá chừng , chắc mẫm ông Thầy Nghiện rầu ( Nguyện rồi ) , mà sao Thầy lạ qué ( quá ) tui nhìn hổng ra , tui lấy mắt kiến ( kiếng ) ra , nheo nheo nhìn , tướng Thầy đây mà ,  mà sao bữa nay u nu u nóc dãy trời ,nghe dọng ( giọng ) Thầy nói , tui chắc ăn như bắp rầu ( rồi )

Mô phật: Thầy quên rầu , cô đeo đâu ( đôi ) kiến đen thùi lùi Thầy đâu có nhận ra

Xin lẫu ( lỗi ) ông Thầy , mấy ngày nay con  của tui mắt nó tèm hem túa húa , noóng ( nóng ) quá noóng , con Nghiệt ( Nguyệt ) nó nói mé ( má ) đeo kiến ( kiếng ) chứ không thâu( thôi ) lay ngừ ( người )ta đấy , đeo kiến ( kiếng ) gì mà nó tấu ( tối ) hù tấu hịt , thiệt ông  Thầy không nhận ra tui na

Mô phật Thầy quên rầu

Dì ( gì ) dẫy ông , tui là bà Bẫy ( bảy ) canh chua lá me đất nè

Hầu đó  Cô ở đâu dãy hé

Trời tui dân Kỳ Lộ nè , coi …..gì dãy ông , ông Thầy  quên thiệt rầu , hầu sưa ( xưa) chùa Thầy ở An nghịp ( Nghiệp ) mẫu ( mỗi ) tháng tu hai lần , tui xuống nấu canh chua me đất đấy , không nhớ na

Quả ( ủa ) bà Bẫy đây na , sao bà qua bên này được dãy , có đứa nào bên này không mà đi được , bà qua hầu ( hồi )nào , rầu (rồi ) nhà cữa( cửa ) bên đó sao Lâu quá mừ nem ( mười năm )  rầu hững

Chứ sao ,Thầy đi hầu đó đến bây giờ mới gặp , thâu chụp một bô hình ( tấm hình ) đã , rầu ( rồi )nói chuyện tiếp , đở ( để ) mai mốt tui dìa bển tui xuống chùa Long Hưng cho nẫu thấy ,
Thầy mở dùm tui cái máy cõi ,

Bữa nay bà cũng xài cái máy này na bà Bẫy bữa nay Bà Bẫy ( Bảy ) lên đời rầu ( rồi ) nẫu lên đời rầu

Ời , dãy chớ sao , con Nghiệt ( Nguyệt ) nó đưa cho tui , tui chích quài ( hoài ) chích quỷ ( miết ) ,mà đâu có được , nó nhảy lung tung , tui trả lại cho nó , nó nói mé (má) xài đi , ai gọi thì  mé ( má ) nghe ,mé ( má ) chỉ quẹt cái lằn xanh là nghe được  , chớ làm gì mà không biết , nó biểu tui nếu mé ( má ) nhờ ai chụp hình , mé ( má) chích 6 con số bảy  thì nó nhảy ra chớ gì đâu mà không biết ,

Ông thầy chọt 6 con số bảy là nó nhảy ra  hà
Con Nghiệt ( Nguyệt )nó biểu tui  mé ( má ) ở nhà một mình , phải xài cái điện thại ( thoại ) , lở có  cái gì  thì gọi  cho nó hay( biết ), hay  gọi 911 là có ngừ ( người ) giúp

Quả ( ủa ) sao ở Mĩ  Thầy  gọi night one one  ( nai quan quan )  chứ  đâu có gọi  911

Ời !   dãy mới lạ nghen,  bữa gió lớn quá , cái cây sau dườn ( vườn ) của  nhà tui nó đổ ( ngã ) , tui nằm ở nhà một mình tui sợ quá , nó đổ một cái rầm long trời long đất  , me hồn día tui bay lên mây , tui lật đật   gọi nai quan quan nó đâu  có  tới , tui chích sảng 911  dãy mà nó tới liền , ở Mĩ ( Mỹ ) hay thiệt , mấy phút sau nó tới chứ mấy

Hầu ( hồi ) Thầy còn ở chùa Từ Ân , dui ( vui ) thiệt dui , nữa tháng tu một ngày , Thầy thỉnh mấy ông thầy bà cô dỏi  ( giỏi ) thiệt dỏi( giỏi ) , dìa dẻng ( giảng ) , phật tử đông dãy thâu mà đông , be ( ba ) bốn trem ngừ ( trăm người ) là ít , me hầu đó chùa Từ Ân nẩu tiếng quá trời luôn

Có một lần tui nấu canh chua , bữa đó thầy Thiện Thựng ( Thuận ) dẻng ( giảng) ngừ ( người ) đông nghịt trời nghịt đất , cũng sáu bẫy ( bảy ) trem ( trăm )hững, trời nóng như lữa đốt , me nấu nầu canh chua ra hết sạch sẻ , tui nấu thêm một nầu( nồi ) nữa , dãy mà nẫu cũng tém gọn , gớm thiệt

Cứ mẫu ( mỗi ) lần tui mặc áo trèng ( tràng ) này là tui nhớ đến ông Thầy , gần mừ nem rầu (mười năm rồi ) , hầu ( hồi ) đó ông Thầy làm gì có tiền mà may cho mẫu  ngừ ( mỗi  người ) một bồ đò dạt ( vạt ) hò dà ( và ) một cái áo trèng ( tràng ) tính ra cũng bẫy tém trem ngừ  ( bảy tám trăm người )hững

Mấy ông nậu ở Phú iên( Yên ) ganh tỵ chớ có dì ( gì )đâu , trâu cột nó ghét trâu ăn dãy chớ gì , Thầy không hấu ( hối ) lộ cho mấy ổng , mấy ổng quậy, rầu làm tào lao , Thầy đi rầu có ma nó đến , chứ ai mà thèm đến dãy , mấy ổng rước ông Thầy Quảng Trí dìa ( về ) ở , trời ơi , tui đến  thăm rầu ( rồi ) hỏi thẩy ( thầy ) mà từ quài cỗng ( cổng ) dô ( vô ) tới chùa ,mà Thẩy ( Thầy ) cũng chưa trả lời , từ đó thâu ( thôi ) tui hổng xuống nữa

Mô Phật thâu nghen  giờ tui phải dìa con Nghiệt nó  tới rầu , quả Thầy nhớ con Nghiệt không dãy ? hầu tui dẫn nó xuống chùa , bả đen thui đen trậy , ốm nhách như cây sậy , dãy giờ nó lớn chắc Thầy không nhìn  ra nó đâu , chút nữa nó tới , tui nói nó dô ( vô ) chào Thầy rầu tui dìa , có số điện thại ( thoại ) tui rầu mai mốt ông Thầy gọi nghen , nhớ đó

Chiến ( chuyến ) này dìa bển tui đưa hình Thầy chắc nẫu mừng lém ( lắm ) ai cũng ngóng tin Thầy hết

Sao cô không  gọi quai bờ (viber ) cho nẩu, bớt tốn tiền

Quai bờ là cái gì , tui đâu có  biết ,thâu đi , quẹt quẹt , chọt  chọt như điên mà còn hổng nên,  lấy đâu gọi quai bờ ( viber ) dí quai bét

Thâu ( thôi ) nhen Thầy tui có một trem (trăm) nè , tui cúng cho Thầy, Thầy  đi đường uống nước lấy thảo , mai mốt dìa ( về ) bển , tui bán sắn tui cúng nhiều hơn

Quả ( ủa ) nhà ở bển còn na bà Bẫy ( Bảy )?

 Còn chớ sao không còn  , tui cho nẫu làm rẻ  đất , trồng sắn , hơn mừ( mười ) mẫu đất mà , 3 năm rầu ( rồi ) tui mà dìa thì thâu tiền mênh mông

Mô phật thâu ( thôi ) Thầy nó tới rầu( rồi )
Nghiệt ( Nguyệt ) mầy nhớ ông nào đây không ?, Thầy Nghiện chùa Từ Ân  gần  chợ Đèo đó
Oh Thầy , Thầy khỏe không ,lâu quá không gặp Thầy , má con biểu đi tìm Thầy , cón nói không biết địa chỉ sao mà tìm , phải biết Thầy ở đây , con chở má con tới sớm chơi   rồi , giờ con về đi làm , má cho Thầy số điện thoại chưa
Rầu , khỏi nói , tao cho rầu , gặp ổng tao mừng muốn dấp té luôn ,sao không cho được , dìa nhang ,ông Thầy

Mô phật

 Chùa Viên Quang North Carolina  ngày 11/8/2019
THÍCH NGUYÊN NGUYỆN

No comments: