Thursday, August 1, 2019

BÓNG QUÊ CÒN LẠI (AN SƠN)

Chờ người trên cầu Cử Tả!


BÓNG  QUÊ  CÒN  LẠI

Tôi vắng quê hương chiều mây bạc
Em về một sáng nắng đầy sông
Dẫu biết đời trôi trăm nhánh rẽ
Cũng đủ rung rung một tiếng lòng

Tôi khóc chào đời bên sông ấy
Một ngày mưa gió chớm vào đông
Trời cho mạng hỏa sinh mùa lụt
Nên cuối đời chưa biết thành công

Gởi sông quê lại ngày thưa nắng
Mang theo tiếng sóng gợn trong lòng
Thương chị cong lưng mùa cấy dặm
Thương anh áo mỏng tiết trời đông

Thương em nửa đời hương lửa nguội
Cầm tuổi ba mươi khóc thương chồng
Thương đường nối xóm tre che nắng
Thương phiên chợ sớm khiến đò đông

Tôi mang con chữ đi làm vốn
Trả cho xong cái nợ tang bồng
Tôi đem câu thơ đi san sẻ
Tươi lại môi khô, ửng má hồng

Mai em có về chơi lần nữa
Gói giùm tôi chút nắng trên sông
Để tôi sưởi ấm lòng viễn xứ
Và câu thơ thêm đậm men nồng

AN SƠN

Cầu Cử Tả (An Sơn)


No comments: