Tuesday, August 27, 2019

THÔNG BÁO TẾT TRUNG THU 2019 CỦA HỘI NGƯỜI VIỆT SAN FERNANDO

       

 HỘI NGƯỜI VIỆT VÙNG SAN FERNANDO VALLEY   
   Vietnamese Association of San Fernando Valley          


                                                T H Ô N G  B Á O  
                                                     
                                            TẾT TRUNG THU 2019

       Nhằm mục đích duy trì truyền thống văn hóa của dân tộc,Hội Người Việt SFV sẽ tổ chức Tết Trung Thu 2019 cho các cháu thiếu nhi  trong vùng tại:
                                     
                   Trung tâm sinh hoạt của Người Việt San Fernando
                             7245 Corbin Ave,Winnetka,CA 91306
                             Vào ngày: Thứ Bảy 14 tháng 9 năm 2019
                                      Từ: 6:30 PM đến 10:30 PM
                                        Chương trình gồm có:
         -Phát lồng đèn,bánh Trung Thu.
         -Múa Lân,Ảo thuật.
         -Biểu diễn võ thuật.
         -Phát thưởng cho học sinh xuất sắc.( Điểm trung bình từ 3.75 trở lên )
         -Thi quốc phục.
         -Xổ số. (Giá vé ủng hộ: $2.00/vé với các lô trúng giá trị )
         -Văn nghệ giúp vui.

    Hội Người Việt kính mời đồng hương cho con em đến tham dự để nhớ đến truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
    Ban tổ chức kêu gọi sự ủng hộ,giúp đỡ tài chánh,công sức của các cơ sở thương mại,mạnh thường quân,hội đoàn và đồng hương để chúng tôi có điều kiện tổ chức
lễ hội này.

                                                   Trân trọng thông báo.
         
                                                                                Winnetka,ngày 01 tháng 8 năm 2019
                                                                                    TM.Ban Chấp Hành HNV/SFV
                                                                                                           Chủ  Tịch                                            
 -Ghi danh thi quốc phục và học sinh xuất sắc:
        Cô Diane : 818-855-6010
        Cô Erlinda : 818-836-9444                                                  

-Muốn biết thêm chi tiết hoặc
  bảo trợ xin gọi:                                                        
  Lương Sĩ: 818-516-2544
  Nguyễn Rạng : 818-304-1495                                               LƯƠNG SĨ    
              


No comments: