Saturday, August 31, 2019

CHUƠNG TRÌNH CHO 3 BUỔI VĂN NGHỆ.
CHƯƠNG TRÌNH 3 BUỔI VĂN NGHỆ TRÊN CRUISE

1/ Văn nghệ ngày thứ nhất: 

 Chuá Nhật  Ngày 01 Tháng 9 ( Đêm Khai Mạc ĐH)
- văn nghệ from 9:00 am - 2.00 pm
Tại Q’s smokehouse
Các chị nhớ mặc áo dài - Các anh mặc vest.

- Dinner from 4:45 pm - 5:45 pm nhớ theo dõi danh danh sách bàn ăn và phòng ăn

******
2/ Văn nghệ ngày thứ nhì:

 Thứ Ba Ngày 03 Tháng 9 /2019

Văn nghệ từ 11:00AM-03:00PM
Tại Q’s smokehouse
Các anh mặc vest, các chị mặc áo dạ hội (áo đầm)

Dinner from 4:45 pm - 5:45 pm nhớ theo dõi danh sách bàn ăn và phòng ăn

*****
3/ Văn nghệ ngày thứ ba:

 Thứ Sáu Ngày 06 Tháng 9 (Đêm VN Tạm Biệt)
- Văn Nghệ from 9:00 am - 2:00 pm
Tại Q’s smokehouse
Ăn mặc tự do cho buổi chia tay.

- Dinner from 4:45 pm - 5:45 pm nhớ theo dõi danh sách bàn ăn và phòng ăn


Xin bấm vào để xem danh sách xếp bàn ăn.

DANH SÁCH XẾP BÀN ĂN MỚI ŃT.

http://www.chimvenuinhan.com/2019/08/danh-sach-xep-ban-moi-nhat.html


No comments: