Tuesday, August 6, 2019

TRẢI LÒNG VỚI NGƯỜI THƯƠNG BINH ĐỒNG ĐỘI CŨ
Xin được đăng lại bài thơ buồn này. để tưởng niệm người thương binh – một Thiếu Úy BĐQ.QL.VNCH. – nhân vật chính trong bài thơ này, ngày xưa là đồng đội của tôi vừa mất ngày hôm qua tại VN.

TRẢI LÒNG VỚI NGƯỜI THƯƠNG BINH ĐỒNG ĐỘI CŨ.

Ngồi đây nghen. Tao đỡ mầy lên ghế.
Gặp hôm nay thật quá đỗi vui mừng.
Cả tháng nay đi khắp nẽo dò tìm.
Anh em cũ ngày nào chung đơn vị.
Đừng kêu tao là " ông thầy " nghen mậy !
Hết nhà binh, mình vẫn chỗ bạn bè.
May hơn mầy - Tao
" tương đối " vẹn nguyên
Mày rủi mất hai chân ngày triệt thoái !
- Chị chủ quán,: Thêm ly càphê sữa đá !
- Sức khoẻ sao mà xanh quá vậy mày ?
Mày đừng lo xắp vé số trên tay.
Tao mua hết. Chiều nay mầy nghỉ bán !
Nhớ Bồng Sơn "cứu bồ " đơn vị bạn.
Chiến trận ì - ầm mầy ráng bò lên.
Chia tụi tao chục nắp nước “ bình ton “.
Mặc nguy hiểm giúp nhau tình đồng đội .
- Cho tao khóc. Thương thân mày quá cực.
Biết làm sao , mình cùng kiếp bại binh !
Tìm miếng ăn trong cay nghiệt, gian truân.
Mưa, nắng phố phường lê thân què cụt !
Xưa hoài vọng - Thằng Văn khoa, thằng học Luật.
Dứt chiến tranh làm gánh nặng cuộc đời.
Chiến cuộc tàn – nghịch lý những cuộc chơi.
Mình thiếu áo lại bán người hy vọng !
Tao bị thương, mầy gánh dùm trung đội.
Mầy tật nguyền - Ai gánh giúp tương lai ?
Quân lực đâu còn để ghi nhớ chiến thương . . .
Người lính già,
nhìn chiều tàn, muốn khóc . .

No comments: