Thursday, August 15, 2019

CON ĐÒ NGHÈO (NGUYỄN ĐÌNH TRÌNH)


(Tặng tất cả những người phụ nữ mà tôi đã và 
đang thầm yêu trộm nhớ)CON ĐÒ NGHÈO

Em như một dòng sông
Tôi là con đò chỉ biết yêu mỗi dòng sông ấy
Một con đò đơn sơ đến vậy
Làm sao dám bơi qua khoảng cách dẫu rất gần
Tôi ước ao dù chỉ một lần
Được nắm đôi bàn tay em mềm như mái tóc
Được nghe em cười và được nghe em khóc
Được nói những lời chỉ dám nghĩ trong mơ
Em vẫn là em hồn nhiên ngây thơ
Tôi không còn là tôi, tôi hóa thành tượng đá
Tôi định bơi sang bên kia bờ, nhưng đã
Mới bước xuống sông bị em nhấn chìm rồi

NGUYỄN ĐÌNH TRÌNHNo comments: