Friday, August 2, 2019

RIP: VĨNH BIỆT LISA!

TIẾC THƯƠNG LÝ LISA LỮ Để bầy tỏ tiếc thương một đồng hương đã ra đi ở tuổi đời còn rất trẻ, hôm Thứ Tư vừa qua, 31 tháng 7, 2019, quý anh chị từ Hội Ái Hữu Phú Yên Bắc California đã đến Oak Hill Memorial Park để tiễn đưa Lý Lisa Lữ về nơi an nghỉ cuối cùng. 

Lisa đã từ giã gia đình và bạn bè ra đi về miền vĩnh cửu vào ngày 18 tháng 7, 2019 tại San Jose, California, ở tuổi 53, để lại tiếc thương cho mọi người. 


Lisa là hiền thê của anh Lữ Tài, con trai của ông bà Mỹ Lợi ở Tuy Hòa, Phú Yên.  Lisa cũng là cựu học sinh Đức Trí Tuy Hòa.   

Lần cuối Lisa gặp mặt đồng hương và đồng môn là vào mùa Hè 2017 trên du Thuyền “Enchantment Of The Sea”, là nơi Lisa và phu quân Lữ Tài đã cùng mọi người sống hạnh phúc bên nhau trong 7 ngày trên vùng biển Caribbean khi anh chị tham dự Đại Hội 6 Cựu Học Sinh Phú Yên ở Miami, Florida.


Tại nhà nguyện “Chapel of the Oaks”, đồng hương Phú Yên, trong đó có thầy cô Ngô Càng Phương, đã đến viếng thăm linh cữu Lisa và chia buồn cùng tang gia.  
Sau khi các đồng hương và đồng môn thắp nhan tưởng nhớ và thầm nguyện trước khi lần lượt đi ngang linh cữu để chào vĩnh biệt Lisa, anh Phạm Đức Hiền đã thay mặt Hội Ái Hữu Phú Yên Bắc California gởi lời phân ưu cùng tang quyến.  

Đại diện cho tang gia, anh Lữ Tài, phu quân của người quá cố, đã cảm ơn đồng hương Phú Yên và thân hữu đã đến viếng thăm, gởi vòng hoa, phân ưu qua các phương tiện truyền thông, và an ủi tang gia.  

Mời quý đồng hương và thân hữu bấm vào “VIEWING LISA”, hoặc https://photos.app.goo.gl/3VE6JdWPj4XZNrRJ7 để xem hình ảnh viếng thăm của Hội Ái Hữu Phú Yên. 

San Jose Aug 2, 2019
Phạm Đức Hiền 

No comments: