Wednesday, December 18, 2019

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH VÀ DANH SÁCH CỦA BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI HAWAII 2020 "BIỂN TÌNH"


Thế Sơn, Trần Thái Hòa, Tiến Dũng –
 Xuân Trong Rừng Thẳm


BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI “BIỂN TÌNH” HAWAII
Từ 24 đến 31 tháng 10 năm 2020
Cruise line: “Pride of America”

1. Ban Tổ Chức:
-Trưởng Ban: Nguyễn Cần      
-Phó Ngoại Vụ: Nguyễn Ngọc Bình
-Phó Nội Vụ: Nguyễn Quang Steve  
-Thư Ký: Thukỳ Trương
-Thủ Quỹ: Tony Thái


2. Cố Vấn:
-Thầy Hoàng Thế Hào
-Lê Chí Hiếu
-Ngô Phấn
-BS. Trương Quang Phong
-Lương Sĩ
-Hàn Tài Nguyên     
-Vương Huê
-Phạm Hoàng
-Tăng Hùng
-Phạm Hữu
-Trang Thanh John Hà


3. Vận Động Tài Chánh:
-Huỳnh Châu Ngọc Tuyết
-Phạm Hòa.
-Duong Linda (Hoa)


3. Văn Nghệ:
-Phạm Đức Hiền
-Trần Đại (Dave)


4. Âm Nhạc, Hòa Âm
-Thầy Hoàng Thế Hào


 5. Tiếp Tân:  
-Hàn Ái Liên
-Huỳnh Tuyết
-Ngô Mỹ Nga
-Michelle Lan
-Nguyễn Hồng Hải
-Hoàng Bình
-Đặng Thị Nga
-Kathy Manh
-Dang Ngoc Tuyet
-Tran Natalie
-Luong Thi May
-Trương Carol (BS. Minh)6. Khánh Tiết: 
-Phạm Xuân Thanh
-Hoàng Bình
-Hồng Tố Phương
-Cao Hồng Phương
-Phan Thi Xoa.
-Nguyễn Lisa Thu Hồng
-Nguyễn Kay (Thủy TX.)
-Lê T. Ngọc Dzung (Chị Bình)
-Nguyễn T. Trung (chị An)
-Trương Carol (BS Minh)


7. Nhiếp Ảnh:
-Hồng Phù Tân
-Nguyễn An
-Đặng Ngọc Hiến


8. Đại Diện Vùng:
-Atlanta (Georgia): Lê Chí Hiếu
-Bakersfield (California) Nguyễn Ngọc Bình, Lê Ngọc Dung
-Dallas (Texas):Nguyễn Kay
-Houston (Texas): Lâm Tấn Vinh, Tran David Chau
-Los Angeles (California): Trần Đại (Dave), Hàn Tài Nguyên, -Huỳnh Thương
-Boston: Thanh Ca Mạnh / Nguyễn Danh/ Đặng Ngọc Hiến
-Canada: Nguyễn Chí Thìn
-Minnesota: Trần Hùng K
-New Orleans (Louisiana) Hoàng Bình
-Portland (Oregon): Ngô Dũng, Nguyễn Hùng
-Santa Anna: Đặng Ngọc Tuyết/ Nguyễn Văn Bửu
-San Diego (California):  Vương Huê
-San Fernando Valley (California): Lương Sĩ
-San Jose (California) Đặng Thị Nga/ Nguyễn Xuân Thanh
-Seattle (Washington): Thầy Hoàng Thế Hào
-Virginia: Phạm Hữu, Lý Võ, Lê Chí Hân


Liên Lạc:
-Trưởng Ban: Nguyễn Cần: 
-Thư Ký: Thukỳ Trương: (781) 929-3995
-Thủ Quỹ: Tony Thái:
3 Nantuket, 
Irvine, CA 92620.
(714) 470-0835.
No comments: