Monday, December 30, 2019

RIP: ÔNG PHẠM KỲ THẾ (NHÀ SÁCH VẠN KIM TUY HÒA)
Kính thưa quý thầy cô & các anh chị,

Được chị Nguyễn Thị Tuyết (Tuyết Tuy Hòa) vừa cho biết tin buồn là:

Ông PHẠM KỲ THẾ (Chủ nhà sách Vạn Kim Tuy Hòa, PY)
Là thân phụ của chị Kỳ Huê  và Kim Tòng (cựu HS Nguyễn Huệ)
Vừa qua đời tại Tuy Hòa.
Thành thật chia buồn cùng hai chị, và nguyện xin hương linh bác sớm về cõi vĩnh hằng.

Cựu Học Sinh Phú yên &
Chim Về Núi Nhạn

No comments: