Thursday, December 12, 2019

CÕI TẠM (BẠCH TUYẾT)CÕI TẠM

Ngày qua tháng lại qua
Tuổi già đang đến vội
Ngày ta xa quê hương
Tuổi vừa tròn ba sáu
Nổi trôi nơi xứ người
Nay đã gần tám mươi!
Hôm nay đông sắp tàn
Ngồi ôn cố tri tân
Ôi bọt bèo tan hợp
Ôi một kiếp phù sinh
Hữu thân là hữu khổ
Tuổi xuân thì cũng qua
Ân ái nào chia xa
Lợi danh rồi cũng tận
Hơn, thiệt để mà chi
Ta đã đến chốn này
Với hai bàn tay trắng
Rồi mai này ta đi
Cũng trắng hai bàn tay
Nơi đây là cõi tạm
Sáng đến chiều lại đi
Nếu so với thiên thu
Đời người là khoảnh khắc
Sao bằng trong cuộc sống
Buông bớt mọi duyên trần
Thác đi lòng tự tại
Phiêu diêu chốn non bồng.

BẠCH TUYẾT.


No comments: