Thursday, December 12, 2019

TỰ TÌNH (TUYẾT TÂM)Tự Tình.

Anh giết tình tôi một sớm mai
Tình ​mình vừa chớm đã tàn phai
Anh đem rao bán tình vụng dại
​Đánh mất tình minh ...ai trách ai​?​

Nhà anh nhà em cạnh bến sông
Anh đem tình yêu thả xuống dòng
Cho tình trôi ​nổi ​trong biển cả
Để sóng đánh tan dạt b​iển ​đông

​Rồi tháng tư về lắm ủ ê
​Anh không còn tha thiết đợi chờ​
Em ngắm phượng vàng, và phượng đỏ
Lệ rơi, lệ đẩm mắt em mờ.

​Bỡi tháng Tư buồn mang trái ngang
Ngắm hoa rơi rụng quá bẽ bàng
Tháng Tư năm ấy em cất bước
Theo chồng mà lòng em ngổn ngang​


Tuyết Tâm 1975

No comments: