Thursday, December 12, 2019

HÌNH ĐH ALASKA ĐỢT CUỐI CÙNG (OX CỦA THUKỲ CHỤP)


 
Hỏi lòng sao mãi cứ yêu
Khi nhìn ảnh cũ thật nhiều nhớ nhung
Bao giờ ta lại tương phùng?
Hawaii mình sẽ vui mừng gặp nhau

Nhớ từng khuôn mặt tiếng cười
Hân hoan rộn rã cuộc đời nở hoa
Hawaii ta lại một nhà
Bao tình thân ái đậm đà luyến thương
Thukỳ.No comments: