Monday, December 16, 2019

TỔN THƯƠNG


TỔN THƯƠNG...

Gió thấy không mưa đang ngồi khóc đấy.
Thấy mưa buồn mắt gió cũng cay cay.
Nơi xa ấy có một người đang khóc.
Nhớ một người nước mắt lẫn vào mưa.
**********
Mày Khóc Đấy Nhưng Chắc Gì Đã Khổ
Còn Tao Cười Nhưng Lệ Đổ Trong Tim
Cuộc Đời Tao Có Biết Bao Sóng Gió
Người Tao Hận Cũng Là Người Tao Yêu
***********
Nước Mắt Rơi Chưa Chắc Lòng Đau Khổ
Miệng Mỉm Cười Chưa Hẳn Lòng Đã Vui
Nước Mắt Rơi Đôi Khi Vì Hạnh Phúc
Miệng Mỉm Cười Che Đậy Nỗi Đau Thương

********************

No comments: