Thursday, December 5, 2019

THƯ CỦA DU THUYỀN VÀ GIÁ MỚI CHO ĐH HAWAII 2020 "BIỂN TÌNH"


Một số anh chị em vẫn tiếp tục ghi danh cho ĐH Hawaii dù cái
promotion của cruise đã chấn dứt vào ngày 31 tháng 10 năm
2019.  BTC cũng đã cố gắng điều đình với cruise để được thêm
một đợt giảm giá nữa, và kết quả không như BTC mong muốn.
Xin mời xem thư đính kèm của du thuyền đã gởi cho BTC để
biết rõ hơn và cảm thông cho sự cố gắng hết lòng của BTC.


Nếu anh chị nào muốn ghi danh tham dự ĐH Hawaii 2020
"Biển Tình" thì liên lạc với:


*** Thukỳ (781)-929-3995 nếu cần giúp đỡ hoặc
cô Monique Johnson 800-427-8473 Ext. 7873  


Khi đặt vé rồi đóng tiền cọc $50.00/1 người để giữ cabin dù gía cao,
nhưng nếu có đợt promotion khác thì chúng ta có quyền cancel và
đặt lại vé mới với giá thấp hơn.  Nếu không cứ gởi hồ sơ cho Thukỳ
và chờ khi có đợt sale lần nữa, Thukỳ sẽ ghi danh cho các bạn.
Xin mời đọc lá thư ngắn du thuyền gởi cho BTC:Monique Johnson
Nov/26/2019
Hi ThuKy and Can,


    My supervisor Trisha and I spoke with several people over at
NCL and unfortunately  they were not able to lower the rates due
to the high demand of your sailing. Here are the new rates for
your group. If you have any questions please let me know. 


Group
Inside $1,692.69 per person taxes included
Oceanview $2,397.66 per person taxes included
Balcony $2,734.27 per person taxes included


Non Group
inside $2,053.00 per person taxes included
Oceanview $2,928.89 per  person taxes included
Balcony $3,476.92 per person texes included


Thanks
Monique


Xin bấm vào web để xem danh sách những nguời đã ghi danh và
đóng tiền cọc tham dự ĐH Hawaii 2020:


No comments: