Tuesday, December 17, 2019

LỤC BÁT TÀN THU (HÀ TUẤN NGỌC)Ảnh minh hoạ do tác giả cung cấp.

LỤC BÁT TÀN THU

Có ai nhìn thấy gió thu?
Xa đưa những tiếng chim gù trong sương
Có ai nhìn thấy vấn vương ?
Để cho người biết yêu thương lấy người
Có ai nhìn thấy tình đời
Vẫn còn nuôi những nụ cười ngàn sau
Có ai nhìn thấy niềm đau
Để còn chia sẻ với nhau nỗi buồn
Có ai nhìn thấy chuồn chuồn
Bay cao , bay thấp ...mưa nguồn ở đâu ?
Có ai nhìn thấy ngàn dâu
Để tằm lại được nhớ câu tơ trời
Có ai nhìn thấy đầy vơi
Chìm trong nỗi nhớ không lời ai hay ?
Có ai nhìn thấy đắng cay
Trong nước mắt giữa đắm say cuộc đời
Tàn thu trong tiếng à ơi
Như câu lục bát rối bời trong ta ...

Hà Tuấn Ngọc

No comments: