Wednesday, December 4, 2019

KHÔNG PHẢI TẠI MÙA XUÂN (DIỆP HỒNG PHƯƠNG)

Không phải tại mùa xuân

Diệp Hồng Phương
Tranh Đinh Trường Chinh.

Không phải tại mùa xuân
Mùa đông
Nhìn tuyết rơi ngoài cửa kiếng
Thèm một hơi thuốc lá…
Không biết làm sao?
Đành nhịn!
Trời lạnh
Nhìn chai bia lạnh
Uống một mình
Càng lạnh!
Mùa đông
Âm u. Vắng lặng
Thèm nghe tiếng nói của ai đó.
Để góp lời.
Nhưng không có ai
Không có ai cả
Chỉ có con chó nằm co ro dưới chân
Ngáp dài.
Mùa đông
Lạnh không?
Lạnh!
Cái lạnh từ bên trong
Từ sự hiu quạnh và nỗi buồn!
Không phải tại mùa đông?
Không phải!
Virginia, Hoa Kỳ – 2019


No comments: