Thursday, December 5, 2019

QUÉT LÁ (THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)



QUÉT LÁ

Thiền sư đi quét lá rơi
Mùa đông buốt lạnh , nón cời cũng căm
Lá rơi từng phiến băng trầm
Hỏi trăm năm, có ngàn năm hình hài
Kìa em một chút phôi phai
Lá kia cũng vẫn hiên ngoài bay bay
Xin cho tôi ,thân phận này
Một thân phận , những đủ đầy trần gian
Một thân phận giữa muôn ngàn
Tử sanh ,ly, biệt ,tiếng đàn chùn âm
Một thân phận ,những phiêu trầm
Lời rằng sanh tử thậm thâm muôn chiều
Xin thôi , xin hãy xin thôi
Đời như chiếc lá phong rơi cuối mùa
Tiếng chuông chiều nhẹ buông đưa
Mùa qua bến ngạn , lối về cửa không
Thiền sư quét lá mùa đông
Bỗng nghe tiếng, tự chân không vọng về
Lạnh trời !đau thấu thịt da
Lạnh người !không thể bước qua nghiệp trần


Oklahoma December 4 ,2019
THÍCH NGUYÊN NGUYỆN

No comments: