Wednesday, December 18, 2019

DÌU NHAU (BÍCH THỦY)
DÌU NHAU
Cầm câu lục bát dìu nhau
Về khung trời cũ xanh màu thời gian
Người qua Hoàng Diệu - Duy Tân
Người bên song cửa nghĩ gần mơ xa
Ngàn năm gió vẫn không nhà
Trăm năm tình cũng chưa già là đây
Đời như con nước vơi đầy
Thương nhau tay nắm bàn tay đi về
Nửa đời biền biệt sơn khê
Nửa đời chia sẻ tình thơ cho vừa

Bích Thủy.No comments: