Monday, May 3, 2021

ÔI GIẢI PHÓNG (NGƯ SĨ)

 

ÔI GIẢI PHÓNG....!

 

"Giải Phóng" tới đâu dân tình hoãng chạy

Bỏ lại sau lưng  nhà cửa ruộng vườn

Gồng gánh trên vai  chắt chiu năm tháng

Cộng Sản đến rồi.....lìa bỏ quê hương.....!

 

Ngày tang tóc điêu linh theo vận nước

Con tàu chìm trước cơn bão phong ba

Phòng tuyến vỡ, ôi quê hương tan nát...!

Pháo giặc thù  cày nát cả   thịt da.........

 

Chúng "giải phóng" mạng người như cỏ rác

Mũ cối  dép râu  dẫm nát  thị thành

Phố xá tan hoang  gót giầy quân giặc

Nón tai bèo  phủ lấp  tuổi  xuân xanh.........!

 

Chúng xóa sạch trơn  một nền Văn Hóa

Đốt sách  bôi đen  lịch sử ngàn năm

Chúng  tôn thờ  Mác  Lê-Nin  vĩ đại......

Ca ngợi  giặc Tàu  quì  bái  ngoại xâm

 

Bốn mốt năm sau dân còn tháo chạy

Thoát  khỏi "Thiên Đường" lao động Ô-Sin

Cướp đất  thu nhà màn trời chiếu đất

Khắp nẽo đường bán vé số  ăn xin.......!

 

Ngư Sĩ

4-2021

 

No comments: