Sunday, May 2, 2021

THÁNG TƯ RỒI ĐẤY (NGÔ MINH HẰNG)

 

THÁNG TƯ RỒI ĐẤY


Tháng Tư, lại tháng Tư rồi đấy
Bốn sáu năm sao hóa ngắn - dàỉ
Dài bởi ta chờ ngày phục quốc 
Ngắn vì ta để ước mơ phai 
*
Ngắn vì ta chạy theo nhung gấm
Theo bả phù hoa, bẫy bạo cường
Bỏ mặc quê mình cho Việt cộng
Dâng rừng đổi biển bán quê hương 
*
Ngắn vì ta bỏ rơi nguồn cội
Thành Mỹ thành Tây ở xứ người 
Áo gấm xênh xang tìm cỏ biếc
Chẳng từ con cháu tuổi đôi mươi!
*
Ngắn vì ta mắc vòng lừa bịp
Ngân quỹ thời gian bị cạn dần
Mà chẳng nhìn ra loài phản tặc
Lại tôn minh chủ, nguyện vong thân !
*
Ngắn vì ta bị ai bưng miệng
Nên đã không còn biết nói năng
Nếu nói, được bao lời chính nghĩa
Bao câu nhân bản, mấy công bằng ?
*
Ngắn vì ta chẳng ngăn con cháu
Để vết chân xưa chúng bước vào
Chất xám, nhiệt tình và tuổi trẻ
Bị người vắt cạn vẫn chiêm bao !!!
*
Tháng Tư, lại tháng Tư rồi đấy
Quê mẹ than ơi lệ vẫn trào 
Vẫn những mỹ từ không có thật
Bao giờ mới sạch bọn cờ sao !?
*
Bao giờ mới sạch phường vong bản
Để nước dân ta được vẹn toàn
Để chẳng còn lo rồi Hán hoá
Hỡi nòi giống Việt, hỡi nhà Nam !!!

 

 

Ngô Minh Hằng 

 


No comments: