Friday, September 1, 2023

CHỚM THU (HÀN THIÊN LƯƠNG)

 


Chớm Thu

 

Chớm thu trời đất mơ màng

Hoàng hôn nắng vội phai tàn trên sông

Vàng lên úa ngọn sầu đông

Chiều rưng nỗi nhớ cho lòng bâng khuâng.

 

Suối xanh động tiếng đầu nguồn

Dường như vẳng khúc nhạc buồn đâu đây

Rồi ra lá sẽ lìa cây

Chim trời mõi cánh đường mây chập chùng.

 

Chao ơi sao tiếng gió rừng

In như ai hát… tha hương não nùng

Quê xa, xa đến nghìn trùng

Vào thu hiu hắt cõi lòng cô đơn.

 

Nhớ người cùng nhớ nước non

Người mong …chốn cũ, mình còn xa xăm

Lá thu dần úa âm thầm

Dấu xưa còn rõ trên thềm trăng xưa?

 

Hiu hiu cơn gió giao mùa

Nhắc hồn ta nhớ tiếng xưa thuở nào:

-Đồng xanh vang khúc ca dao

-Giữa khuya nghe tiếng nghẹn ngào mẹ ru.

 

Quê hương xa tắp mịt mù

Vào thu gió thoảng vi vu gợi sầu

Niềm thương biết gởi về đâu?

Bốn phương hiu quạnh một màu khói sương!

 

Hàn Thiên Lương

 


No comments: