Saturday, September 2, 2023

ĐỘNG LỰC KINH TẾ TRUNG QUỐC XUỐNG DỐC KHÔNG PHANH VÀ NHỮNG RỦI RO CHO THẾ GIỚI (GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Động lực kinh tế Trung Quốc xuống dốc không phanh và những rủi ro cho thế giới

 

Câu chuyện Kinh tế với GS-TS Khương Hữu Lộc. Dân số, tăng trưởng năng suất lao động và sức sống của kinh tế tư nhân Trung Quốc đều đang đi xuống. Nếu không khắc phục, nước này sẽ tăng trưởng chậm trong những năm tới. Điều này sẽ có tác động đến Việt Nam và thế giới. GS TS Khương Hữu Lộc sẽ phân tích thêm.

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qkry_522sGM


No comments: