Sunday, June 4, 2017

ĐẠI HỘI 7: DANH SÁCH THAM DỰ

DANH SÁCH THAM DỰ ĐH 7 (Tại Mỹ)SỐ TT
 HỌ VÀ TÊN
SỐ NGUỜI
SỐ TIỀN
GHI CHÚ.


01
GS. Lê Văn Nhạc
02


02
GS. Hoàng Thế Hào
02


03
GS. Ngô Càng Phương
02


04
GS. Ngô Thị Anh Thư
01


05
GS. Lâm Tấn Tôn
02


06
Phạm Hoàng+Vương T. Hạnh
02
 $540.00
#230
07
Truong, BS. Benjamin &Carol
02
 $540.00
4377
08
Chen Tanya & Ken Lam
02
 $540.00
# 7345875
09
Hàng Betty Đào & Hàn Ái Liên
02
 $540.00
 -nt-
10
Hàn Tài Nguyên & Bích  Dzung
02
 $540.00
-nt-
11
Sơn Ngọc Huỳnh& Di Ái Phùng
02
 $540.00
-nt-
12
Phấn Ngô & Hồng Tố Phương
02
 $540.00
#255
13
Nga Mỹ HồngNgô & Tân Phù Hồng
02
 $540.00
134
14
Hàn Carol & Anna Thái
02
 $540.00
1884
15
Võ Minh Vinh & Hiền
02
 $540.00
105
16
Nguyễn Xuân Thanh &Dương Hoa
02
 $540.00
1065
17
Lâm Đặng
02


18
Đặng Thị Nga

 $270.00
124
19
Hà Thị Hoa/Nga

 $270.00
124
20
Lê Thị Cúc/Nga

 $270.00
124
21
Nguyễn Hồng Hải

 $270.00
2906
22
Hợp Phạm & Hùng
02


23
Diệp Phạn & Hùng Trần
02


24
Nguyễn Kim Duyên

Thukỳ
Ăn chay *
25
Nguyễn Thị Để & Bảo
02


26
Hàn Tuy Kỳ/Lâm Từ Du
02
 $540.00
252
27
Phạm Xuân Thanh
02


28
Phạm Đức Hiền

 $270.00
#2906
29
Võ Thái Sắc+Quách Mai Phương
02
 $540.00
#233
30
Lê Thọ/Đoàn Kiều Nga
02
 $540.00
3181
31
Lê Kim Đạm
02
 $540.00
6693
32
Trần Hòa + Trần Lệ
02
 $540.00
1148
33
Thukỳ Trương

 $270.00
2906
34
Lưu Hồng Phúc /LHP

$270.00
231 *
35
Vũ Kim Thanh /LHP
02
$540.00
216 *
36
Phú Nguyễn/LHP
02
$540.00
216 *
37
Phan Đình Trọng
02


38
Trần Tấn Châu  & Xoa Phạm
02
 $540.00
6695
39
MinhKỳ Klein
02
 $540.00
Check 1239
40
Lương Sĩ & Michelle
02
 $540.00
#566
41
Lý bá Hiển & Lương T Tiết
02
 $540.00
1724/Hạnh
42
Đặng Ngọc Bổng
02
 $540.00
1724/ Hạnh
43
Đỗ T. Kim Quy

 $270.00
4857
44
Trương Phương Vân

 $270.00
98796973
45
Nguyễn T. Hồng Vân

 $270.00
4857
46
Vũ Lê Thị Thảo&Vũ Quốc Dụng
02
 $370.00
1073
47
Lê Trương Mỹ Tin

 $270.00
4857
48
Lê Thi Hải Đường

 $270.00
4857
49
Duong Thị Tư

 $270.00
3502
50
Bình Hoàng +Vương Nga
02
 $540.00
3503/Tuyết
51
Cao Đăng Nhanh&NG. T. Tuyết
02
 $540.00
3118
52
Huỳnh Thu

 $270.00
6693
53
Nguyễn Y Sĩ (Tâm)
02
 $540.00
121
54
Vũ Đình Tùng +Hà T. thiện
02
 $540.00
6693
55
Nguyễn Văn Lực
02


56
Nguyễn Văn Đến
02


57
Lê Kim Sen /Ng.Thiện Bảo
02
 $540.00
6699
58
Nguyễn Ngoc Điển (VA)59
Cao Thị Cảo Thơm
02
 $540.00
3061
60
Lê Công Văn &Lê Ellen(TX)
02
 $540.00
197
61
Lê Thị Kiểm

 $270.00
1072
62
Ngô Đức
02

Đóng tại ĐH
63
Nguyễn Cống Huy

 $200.00
Money order
64
Lưu Ngọc Lâm & Robert Đặng
02
 $540.00
3334
65
Huỳng Thương & Tuyết (Tanya)
02
 $540.00
7345875
66
Nguyễn Ngân (Xoa TX.)67

Nguyễn Toàn & Huệ (NY)
02
 $540.00
131
68
Trương Hân

 $270.00
1165/Thu
69
Nguyễn Thị Lành (Bùi Lợi)
02
 $540.00
transfer
70
Vương Thị Nga (Bình LA)71
Nguyễn T. Huệ (Bình LA)

     55.00
1275
72
Võ Huệ (chị Quý)
02
Thukỳ
Thứ Bảy only
73
Tom Lương &Judy Tuyết Lương
02
$540.00
Tanya 124
74
Đỗ Tấn Minh /Ng. Diane(TX)
02
$540.00
1870
75
Trần Kim Trọng
02

Đóng tại ĐH
76
Lê Phan Tuyết

 $270.00
3502
77
Lê Chí Hiếu

 $270.00
1072
78
Nghiêm Thị Nhàn / Hiếu

 $210.00
1072
79
Lê Thanh Tâm/ Hiếu

 $100.00
1072
80
Lê Việt Hưng/ Hiếu

 $60.00
1072
81
Lê Thị Mỹ Á

 $100.00
1072
82
Lê Chí Hân

 $270.00
1075
83
Nguyễn Như Ngọc/ Hân84
Lê Thị Hạnh

 $270.00
1074
85
Nguyễn Ngọc Nghinh/ hạnh

 $270.00
1074
86
Nguyễn Hữu Sơn

 $270.00
1076
87
Mai Thị Hòa/ Sơn

 $210.00
1076
88
Mai Thị Cẩm/ Sơn

 $270.00
1076
89
Nguyễn Hữu Thái/ Sơn

 $100.00
1076
90
Phan Thảo/ Tracy / Sơn

 $100.00
1076
91
Trần Bá Hoàng

 $270.00
1077
92
Trần Bá Nhị93
Trần Thị Thu Sương (TH, VN)94
Lê Thị yến (TH, VN)95
Phan Thị Hoa Thương (AL)

     60.00
cash
96
Nguyễn Văn Côi (AL)

     60.00
cash
97
Nguyễn Trung Trực (GA)

   100.00
cash
98
Trương Thị Cúc

   100.00
cash
99
Trương Thị Thanh Lý

 $100.00
cash
100
Võ Ngọc Cát/ Lý

 $100.00
cash
101
Nguyễn Uông

 $100.00
113
102
Trần Hữu An
02


103
Phạm Thị Duy Báu

 $270.00
1219
104
Phạm Duy Báu (friend)

 $270.00
1219
105
Nguyễn Thủy (kay)

 $270.00
2037
106
Nguyễn Quang Steve /Thủy

 $270.00  
2037
107
Ung Miễn /Thủy

 $270.00
2037
108
Nguyễn Trí/ Thủy

 $270.00
2037
109
Nguyễn Mỹ Dung/ Thủy

 $270.00
2037
110
Lê Đ. Triêm/ Thủy Quang

 $100.00
615
111
Nguyễn T. Phương (NY)112
Nguyễn T. Phương (wife)113
Bùi Hiệp (CA)114
Huỳnh Thị Thủy115
Hồ Đăc Nhơn

 $270.00
792
116
Vương Thị Mỹ /Nhơn (Tanya)*

 $270.00
792
117
Hồ Thị Nhung (Bạn Châu Xoa)

 $270.00
792
118
Trần Văn Hương/ Nhung

 $270.00
792
119
Nguyễn T. Ngọc Lan (Bình LA)120
Phạm Ngọc Kiều (Bình LA)121
Vũ Thanh Tâm LHP

 $270.00
216 *
122
Nguyễn T. Thiên Kim (BìnhLA)123
Nguyễn T. Thu Vân (GA)

$270.00
1071
124
Nguyễn Thị Thu Thủy (GA)125
Nguyễn Thị Thu Hương (VA)126
Nguyễn Thị Thu Hiên (TX)127
Nguyễn Quang Huy/Hiên (TX)128
Nguyễn T. Thu (nhí) (FL)129
Nguyễn Thị Đào/Thu (FL)130
Nguyễn T. lệ Chi/Thu (FL)131
Huỳnh Tấn Lộc (GA)

$100.00
102
132
Lê Thị Hồng/Lộc (GA)

$100.00
102
133
Phùng Thông (GA)

  115.00
cash
134
Trần Thị Nữ/Thông (GA)

  115.00
cash
135
Đỗ Đức Thắng/Thông (VA)

  115.00
cash
136
Đỗ Điểm/Thông (VA)

  115.00
cash
137
Lê Mậu Sơn/ Thông (FL)138
Ngô Đình Bản (GA)139
Ngô Khuê Kimberly/Bản (GA)140
Nguyễn Kim Anh/Kimberly (GA

  270.00
3236
141
Bùi James/Kim (GA)

  270.00
3236
142
Võ Ngọc Độ (GA)

$100.00
2945
143
Lưu Thị Thêm/Độ (GA)

$100.00
cash
144
Võ Ngọc Lài /Độ (GA)

   $60.00
1553
145
Võ Ngọc Thành/Độ (GA)

   $60.00
1553
146
Võ Ngọc Lý/ Độ (GA)

  $60.00
cash
147
Võ Quang/Độ (GA)

  $60.00
cash
148
Trần T. Hương (CVNN)

 $230.00
1070 *Ăn chay
149
Phạm Vân

 $230.00
1070
150
Phạm Thị Ngọc Kiều (Atlanta)151
Trần Quốc Công (Tùng Vũ TX)

 $100.00
6693
152
Phạm Lan Anh ( H. Vân)SJ153
Nguyễn T. ngọc Vân (H. Vân SJ)154
Lê Thị Hảo (H. Vân SJ)155
Võ Khang (OH)Melanie Võ
02
$320.00
4690
156
Trần Kim Hùng (MN)

$270.00
5204
157
Trần Bích Đào  (MN)

$270.00
5204
158
Phạm Duy Sương (VA)

$270.00
2467
159
Trần T. Cường/ Sương  (VA)

$270.00
2467
160
Đào Thu Nghĩa/Sương    (VA)

$270.00
2467
161
Nguyễn kim Diên/Suong   (VA)

$270.00
2467
162
Quách Đình Thoại  (CA)163
Quách Đình Thoại (Wife)164
Hàn Hải Nguyên (CO)

$160.00
8907
165
Hàn Diệp Thu Hương (CO)

$160.00
8907
166
Diệp Năng Thành (CO)

$160.00
8907
167
Nguyễn Thị Hương (CO)

$160.00
8907
168
Nguyễn Phúc /HH Nguyên (FL)

$160.00
8907
169
Nguyễn Thị Yến/HHNguyên FL.

$160.00
8907
170
Diệp Thành /HH Nguyên (GA)

  $ 60.00
8907Ăn chay
171
Nguyễn Quỳnh Tố /HHN (GA)

  $60.00
8907
172
Hàng Ngọc Quyên /Tanya

 $270.00
7345875
173
Pham Duy Hùng Dũng (Canada)

 $270.00
123
174
Nguyễn Mạnh Kathy (Cần HI)

 $270.00
223
175
Nguyễn Thanh Danh (Cần HI)

 $270.00
223
176
Nguyễn Long (Austin))

 $270.00
2072
177
Nguyễn Bức (Austin)
$10+
 $270.00
Cà vạt 2072
178
Thai Tony Thuận (CA)

 $270.00
3490
179
Hồ Mỹ Linh (CA)

 $270.00
3490
180
Thái Hoàng Ân (SC)

 $100.00
3491
181
Phạm  Nhật Anh (CA)

 $270.00
3492
182
Bùi Nhất Phương (CA)

 $270.00
3492
183
Trần Lưu Niệm (CA)

 $270.00
3493
184
Nguyễn T. Kim Nga (CA)

 $270.00
3494
185
Nguyên Thu Ngân Kimberly CA

 $270.00
3495
186
Nguyễn Cần (HI)

 $270.00
360
187
Nguyễn Lisa

 $270.00
360
188
Lê Hương (Ng. Đến) TX.

 $270.00
6696
189
Lê Hương (Wife)

 $270.00
6696
190
Thái Huệ Dân (TX)

 $170.00
1842
191
Võ Ngọc Hoàng (TX)

 $170.00
1842
192
Mai Minh Tâm (Chicago)

 $270.00
2067
193
Võ Kim Hoa (Chicago)

 $270.00
2067
194
Võ Ngọc Ánh (VN)

 $200.00
1843
195
Lê Sĩ Ngọc (VN)

 $200.00
1843
196
Bùi Phi (Lực+ Nhàn TX)

 $270.00
6943
197
Trần Mỹ Hạnh (CA)

 $270.00
203
198
Lê Văn Hạnh (GA)

     60.00
cash
199
Vũ Thị Hà (GA)

     60.00
cash
200
Lương Văn Lệnh (GA)201
Nguyễn Thị Ánh (Lệnh GA)202
Lê Thị Tích (Lệnh GA)203
Đào Thế Vượng (CA)LHP

 $200.00
*367
204
Hàn Lệ Lan (CA)LHP

 $200.00
*367
205
Lương Thị May (San Diego)

 $270.00
1486
206
Lương Thị Bé (VN)/May

 $270.00
1486
207
Đăng Nhất Vĩnh (VN)/May

 $270.00
1486
208
Hoàng (lê) T. Đậm (TX)

 $270.00
1227
209
Hoàng N. Giao /Đậm (TX)

 $270.00
1227
210
Bùi Học/ Đậm (TX)

 $270.00
1227
211
Bùi Hương /Đậm (TX)

 $270.00
1227
212
Nguyễn Vi/ Đậm (TX)

 $270.00
1227
213
Ngô Quốc Thanh(Thái Dân#188)

 $200.00
1843
214
Luu Sanh (Tanya)

 $270.00
496
215
Lưu Hàng Quyên (Tanya)

 $270.00
496
216
Hàn Tuy Xát (CA) LHP

 $270.00
*421
217
Ngô Khôn Hạnh/Tuy xát LHP

 $270.00
*421
218
Trịnh Công

 $200.00
168
219
Nguyễn Xuân/Công

 $200.00
168
220
Trần Hạnh/Công

 $200.00
168
221
Bùi Bê/Công

 $200.00
168
222
Bùi Danh/Công

 $200.00
168
223
Trần Dung/Công

 $200.00
172
224
Bùi David/Công

 $200.00
172
225
Trương Văn Hiếu/Đăng Bổng

 $170.00
394
226
Trần Thị Phi/Hiếu

 $170.00
394
227
Hà Văn Nết FL.

 $270.00
Thukỳ
228
Lê Thúy Chương /nết FL.

 $270.00
Thukỳ
229
Lê  BảoThiên  (SC)

 $100.00
315
230
Nguyễn Chi /Thiên (SC)

 $100.00
315
231
Lê Văn Cần (NC)

 $100.00
1939
232
Đoàn Thị Long/ Cần (NC)

 $100.00
1939
233
Phan T. Ái Liên/Cần

 $100.00
2515
234
Lê T. Hảo Lam

 $270.00
6700
235
Lê T. Kim Đà

 $270.00
6700
236
Phạm Hồng Thanh

 $270.00
6700
237
Phạm Ngọc Sơn (KS)

 $270.00
4631
238
Phạm Thị Tâm/Sơn (KS)

 $270.00
4631
239
Nguyễn T. Đào (VN)240
Trần Phin/Đào (VN)241
Trần Vĩnh Nguyên/Đào (VN)242
Trương Ngọc Huệ (GA)

  $155.00
Cash/áo
243
Võ Hoài (Bàn Thanh Hoa) (GA)

  $100.00
1067
244
Võ Hoài (wife)

  $100.00
1067
245
Nguyễn Thị Huệ (Bình +Nga)TN

      55.00
1275/áo
246
Nguyễn T. Kim Liên (KS)

  $270.00
5667
247
Hồ Xuân Lạc (OR)248
Trần Nghĩa Biên/Lạc (SC)249
Nguyễn Kim Thoa (VinhHiènCA250
Nguyễn Văn Kiểm (Sat) GA251
Trần Lệ Lan (SAT) GA252
Thái Quôc An/Dân (TX)

  $130.00
1846
253
Đăng Milan (NY)

  $270.00
360
254
Trần Vũ (Nhơn) MA.

  $270.00
1709
255
Nguyễn Sỹ/Thọ (TX)

  $270.00
3181
256
Nguyễn Khả Thành (VN)

  $270.00
3236
257
Trần Thị Hường (VN)

  $230.00
1963
258
Mục Sư Võ Ngọc Triển


Friday&Sat.
259
Đăng Liễu/Sỹ (CA)


Sun&MON
260
Nguyễn Bình (Liễu) CA


Sun & Mon
 261          Trần Thị Mỹ (VN)/Nga Đặng                                              Trả tại ĐH
 262           Trần  Trinh /MS triển                                                           Trả tại ĐH
 263           Thiên Ân/MS Triển                                                              Trả tại ĐH
No comments: