Thursday, June 1, 2017

VỊNH GÀNH ĐÁ DĨA (Đoàn Minh Hùng)


Bấm vào bài thơ để đọc chữ lớn hơn.

No comments: