Thursday, June 1, 2017

BÓNG SAY (Huỳnh Duy Hiếu)


Có bao giờ bạn nhìn cái bóng của mình khi đang say không? Nếu chưa, hãy một lần theo dõi bóng mình để cảm nhận sự kỳ thú của cơn say giữa ta và bóng. Và thế là bài thơ bóng say đã lếch thếch bước vào tập thơ GIẤC MƠ THỜI GIAN của tôi. Mời các bạn cùng đọc để nhìn thấy bóng mình đang say bay bổng tuyệt vời.
 
BÓNG SAY
Tôi nằm dõi bóng tôi say
Xác trong lành lặn bóng ngoài tả tơi
Say cơ thể chỉ rã rời
Say nhìn bóng thật dở hơi lạ lùng
Mới vừa uống cái mông lung
Đã nghe bóng chợt say đùng ngả nghiêng
Phải chi uống cái ưu phiền
Bóng còn say ngất lăn chiêng cả đời
Nhủ lòng say một chút thôi 
Uống thêm ngụm đắng bóng cười ủ ê
Say cho tàn cuộc ê chề
Tỉnh cơn mê muội bóng về nhẹ tênh.
HUỲNH DUY HIẾU

No comments: