Thursday, June 1, 2017

TRẦN HOÀI THƯ XUỐNG NÚI (Phạm Cao Hoàng)

TRẦN HOÀI THƯ XUỐNG NÚI


còi tàu hụ nhớ giang hồ
lên ga khuya lạnh gió mờ mịt xa
(Đinh Cường) 


rồi chàng xuống núi xuôi nam

từ cơn khổ nạn ba năm quay về

ngày về râu tóc bạc phơ

người muôn năm cũ bây giờ ở đâu (*)

ngày về ngang qua bãi dâu

chợt thương ngọn sóng bạc đầu năm xưa

cụng ly để nhớ giang hồ

cạn ly để biết đời chưa muộn màng

ngày về phương nam lang thang

đọc bài thơ cũ rền vang núi rừng

Scibilia, đêm cuối cùng

là đêm bằng hữu cùng chung nỗi buồn

Virginia, đêm mùa đông

chàng về kịp viết mấy dòng chia tayVirginia, 13.1.2016

Ngày Trần Hoài Thư về Virginia tiễn đưa anh Đinh Cường(*) Thơ Vũ Đình Liên

Nguyễn Đình Thuần  Phạm Nhuận  Phạm Cao Hoàng  Trần Hoài Thư  Đặng Đình Khiết/ Vienna, Virginia • 13.1.2016
No comments: