THÔNG BÁO SỐ 1

ĐẠI HỘI 9 “THUYỀN VIỄN XỨ”: THÔNG BÁO SỐ 1

(Xin bấm vào những chữ trên để xem chi tiết)

Sunday, June 18, 2017

NGƯỜI CHA YÊU DẤU (PAPA) - Minh Hùng - trình bày


NGƯỜI CHA YÊU DẤU (PAPA)

Nhạc Pháp : Paul Anka

Lời Việt

Trình bày : Minh Hùng​


Post a Comment