Wednesday, June 7, 2017

TIN BUỒN: CỤ BÀ TÔ THỊ LÝ QUA ĐỜI

Image result for thành kính phân ưu
TIN BUỒN
Kính thưa quý thầy cô và các anh chị, 
CVNN nhận được tin thân mẫu của quý anh chị
Nguyễn Thị Sen, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Sơn và Nguyễn Thị Thu, là Cụ Bà TÔ THỊ TÝ
Đã qua đời ngày 4 tháng 6 năm 2017
Tại San Jose, California, USA,
HƯỞNG THỌ 94 TUỔI.
Cụ bà Tô Thị Tý cũng là Nhạc Mẫu của anh Đỗ Như Tại, cựu cố vấn của Hội Ái Hữu Phú Yên Bắc California Bắc California.

Hội Ái Hữu Phú Yên sẽ tổ chức 
buổi viếng thăm linh cữu cụ bà vào lúc 6:00 PM
Thứ Sáu, 9 tháng 6 năm 2017.
Tại Nhà Quàn Neptune Society
798 S. 2nd Street,
San Jose, Ca 95112.


No comments: