Thursday, June 22, 2017

NHỚ NẪU - NHỚ TUY HÒA (Võ Huệ)


NHỚ NẪU
Tuế nguyệt hoài trôi ... nhớ nẫu ghê
Đi xa, mãi miết, chửa quay về
Chiều buông dõi cánh chim về tổ
Tối đến giật mình kẻ nhớ quê
Bậu ở phương trời trông biển hẹn
Qua đi biệt xứ thẹn câu thề
Thời gian quặn thắt bao thương cảm
Tóc trắng càng nhung nhớ nẫu ghê ..
VÕ HUỆ

NHỚ TUY HOÀ
Ai về núi Nhạn với sông Đà
Xin gởi dùm tôi một đoá hoa
Mừng “nẫu” thân mai sum gốc cội
Thương “tui” hồn trúc lạc trời xa
Cầu Ông, Bến Lãng còn trông khách
Tháp Nhạn, Chùa Hồ có nhớ ta?
Mòn mõi bao năm thương nhớ quá
Tưởng hồn Thục Đế gọi đêm qua.
VÕ HUỆ

No comments: