Thursday, June 29, 2017

NHẤT TỰ SƠN (Đoàn Minh Hùng)NHẤT TỰ SƠN
(Đoàn Minh Hùng)
                                                         
Xuân Thọ có hòn Nhất Tự Sơn
Xinh như đảo ngọc giữa quê hương
Nhô trên mặt vịnh hai đầu bến (*)
Chìm dưới nước xanh một lối đường (**)
Núi bọc chung quanh trầm sắc lục
Biển bao bốn phía biếc màu dương
Vẻ đẹp diễm kiều say giấc ngủ
Đánh thức tiềm năng lắm chỗ nhường.

(*) Hai bến gỗ neo ca nô.

(**) Con đường lội bộ khi nước triều rút xuống:
Con đường dưới mực nước biển ở Phú Yên

No comments: