Monday, July 2, 2018

NHƯ CƯỚI EM RỒI & HƯƠNG XUÂN (NGUYỄN ĐỨC VINH)Nguyễn Đức Vinh làm thơ cho những người xa lạ mà như làm thơ cho người thân yêu của mình. 

Hương Xuân
Hồn anh bát ngát cơn yêu
Ngó em là đã trăm chiều ái ân
Xứng đôi người ngỡ vợ chồng
Dù đôi ta vẫn chưa từng quen nhau.
(Nguyễn Đức Vinh, Chiếc Nón Bài Thơ, trang 1)

Như Cưới Em Rồi
Yêu em như cưới em rồi
Sao lưu luyến thế hỡi người chưa quen
Tình anh mở lối siêu nhiên
Dắt em hăm hở thăm miền ái ân
Guốc cao hồng gót chân trần
Lâu lâu lại lén nhìn anh mỉm cười
Đồi dâng cỏ biếc hoa tươi
Long lanh tơ nắng au ngời má ngoan
Thông trang nghiêm đứng sắp hàng
Mây may áo cưới vừa mang gấm về
Nhìn nhau mà ngỡ phu thê
Ngỡ bên nhau mãi không hề cách xa.
(trang 3)No comments: