Thursday, May 30, 2019

DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN MỚI NHẤT (MAY/29/2019)

Kính thưa quý thầy cô & các anh chị,

BTC đại hội 9 Alaska “Thuyền Viễn Xứ” xin chân thành cám ơn tất cả quý MTQ đã rộng lòng đóng góp cho BTC có điều kiện thực hiện những chương trình nhằm mục đích đem lại niềm vui, kỷ niệm thân thương trong chuyến viễn hành Alaska.

Ngoài in áo nón, quá cáp, chi phí sân khấu, đồng phục ban tiếp tân… BTC còn thuê 3 đêm hội trường làm văn nghệ, chụp hình, quay phim, one man band…BTC cố gắng hết mình để đem lại một chuyến đi thật ý nghĩa, khó quên và nhất là sự gần gũi thân thiện giũa thầy trò, bạn hữu sau bao năm xa cách.

Ước mong nhiều đóng góp tinh thần vật chất để BTC làm việc dễ dàng hơn, và thành quả tốt đẹp hơn.

Một lần nữa chân thành cám ơn tất cả quý thầy cô & các anh chị, nhất là những MTQ đã mở lòng ủng hộ. Nhờ những tin tức sốt sắng tinh thần ủng hộ này mà đến hôm nay vẫn còn rất nhiều người ghi danh tham dự ĐH Alaska.  BTC rất vui và nguyện đem hết khả năng phục vụ cho chuyến du thuyền này.

Xin xem danh sách MTQ, nếu có thiếu sót xin vui lòng cho Thukỳ
(781)-929-3995 biết để điều chỉnh, thành thật cám ơn.

TM. Ban Tổ Chức,
NGÔ PHẤN
                                    (Trưởng Ban Tổ Chức)
MẠNH THƯỜNG QUÂN (05/29/19)

TT
Họ và tên
Số tiền
Ghi chú
01
Lý Bá Hiển (Lương T.Tuyết)
 200.00
Đã nhận tiền
02
Trương Phương Vân
 100.00
Đã nhận tiền*
03
BS Trương Phong
 500.00
Đã nhận tiền
04
Đặng Ngọc Bổng
 220.00
Đã nhận tiền
05
Hàng Tuyết Hương
 500.00
Đã nhận tiền
06
Hoàng Bình
 100.00
Đã nhận tiền
07
Phạm Xuân Thanh
 100.00
Đã nhận tiền*
08
Phạm Đức Hiền
 100.00
Đã nhận tiền*
09
Ngô Phấn
1,000.00
Đã nhận tiền*
10
Nguyễn T. Hồng Hải
  100.00
Đã nhận tiền*
11
Nguyễn  Kim Duyên
  100.00
Đã nhận tiền
12
Trần Hữu An
  200.00
Đã nhận tiền
13
Trương Thukỳ
  300.00
Đã nhận tiền*
14
Lý Kim Lan
  200.00
Đã nhận tiền
15
Lê Chí Hiếu
  500.00
Đã nhận tiền
16
Lê Thị Hạnh
  100.00
Đã nhận tiền
17
Tuyết Huỳnh/Thuong Huynh
  500.00
Đã nhận tiền
18
Đỗ T. Kim Quy
  100.00
Đã nhận tiền*
19
Nguyễn Hùng/Hong Cuc OR
  200.00
Đã nhận tiền
20
Đặng Thị Nga
  200.00
Đã nhận tiền
21
Nguyễn T. Hồng Vân
  200.00
Đã nhận tiền
22
Nguyễn Long/Buc
    50.00
23
Hàng Ngọc Quyên
  100.00
Đã nhận tiền
24
Cao Hồng Phương
  100.00
Đã nhận tiền
25
Trương Tina (Mỹ Tin)
  100.00
Đã nhận tiền
26
Vuong Hoa
 1000.00
Đã nhận tiền
27
Nguyễn Ngọc Bình/Ng.Dung
   200.00
Đã nhận tiền
28
Tăng Hùng
   500.00
Đã nhận tiền
29
Phạm Hữu/ Võ T.Lý
    200.00
Đã nhận tiền
30
Nguyễn Phúc / Nguyễn Yến
    100.00
Đã nhận tiền
31
Nguyễn Thìn (Canada)
   200.00
Đã nhận tiền
32
Nguyễn Thanh/Dương Hoa (SJ)
   200.00
Đã nhận tiền
32
Lương Sĩ (simon)
  400.00
đã nhận tiền
33
Huỳnh Mareen (Mãi)
  100.00
đã nhận tiền
34
Nguyễn Phượng Liên /Bửu
  220.00
Đã nhận tiền
35
Ngô Hồng Mỹ Nga
  100.00
đã nhận tiền
35
Đặng Robert Định/Luu
  100.00
đã nhận tiền
36
Nguyễn Quang/Thủy (TX)
   100.00
đã nhận tiền
37
Nhóm Nguyễn Huệ 77
  200.00
đã nhận tiền
38
Nguyễn Thị Huệ
      50.00      
Đã nhận tiền
38
Nguyễn T. Bạch Tuyết
     100.00
Đã nhận tiền
39
Hồ Steven (OR)
     100.00
Đã nhận tiền
40
Hồ, Đắc Nhơn
     100.00
Đã nhận tiền
41
Sử, Tuấn
    250.00
Đã nhận tiền
42
Huỳnh, Sơn
     200.00
Đã nhận tiền
43
Phạm Dưỡng
     100.00
Đã nhận tiền
44
Phạm Hồng Nga (Đồng Trần)
     200.00
Đã nhận tiền

No comments: