Monday, May 6, 2019

NHIỀU BÁC SĨ CHỈNH XƯƠNG BỊ TRUY TỐ GIAN LẬN BẢO HIỂM Ở NAM CALIFORNIA (Đ.D)


Nhiều bác sĩ chỉnh xương bị truy tố gian lận bảo hiểm ở Nam California
May 4, 2019
 
Trong hình là căn nhà ông Yury Chernega dùng làm địa chỉ giao dịch. (Hình: Google Street View)

LOS ANGELES, California (NV) – Một bác sĩ chỉnh xương bị đưa ra tòa hôm Thứ Sáu, 3 Tháng Năm, vì bị tố cáo đứng đầu một vụ gian lận bảo hiểm và nhận tiền “lại quả” trị giá $6 triệu, liên quan đến các vụ dàn xếp đụng xe và bị thương, theo nhật báo The Orange County Register.

Ông Yury Chernega, 47 tuổi, cư dân Studio City, bị truy tố 13 tội đại hình trong một vụ có 14 bác sĩ chỉnh xương thuộc ba quận hạt ở miền Nam California cũng bị truy tố.
Ông Yury Chernega nhận bệnh nhân, rồi giới thiệu đến bác sĩ khác để được tiền huê hồng bất hợp pháp, tổng cộng khoảng $6 triệu, theo các công tố viên Los Angeles County.
Ông không bao giờ báo cáo số tiền này với sở thuế.

Các nghi can này cũng bị tố cáo “bịa” ra các dịch vụ y tế để tính lệ phí, theo văn phòng biện lý.
Ông Chernega bị truy tố bốn tội cho mỗi vụ gian lận bảo hiểm, giới thiệu bệnh nhân, không khai thuế, và một tội rửa tiền, cùng với tội lấy hơn $500,000 của 30 công ty bảo hiểm, qua các hoạt động gian lận và biển thủ.

Hầu hết các nghi can đều được tại ngoại hậu tra, và sẽ ra tòa tại trung tâm Los Angeles vào Thứ Hai.

Họ có thể bị tù nếu bị kết tội, theo văn phòng biện lý. (Đ.D.)
No comments: