Tuesday, May 7, 2019

TOKYO TRƯỚC NGÀY NHẬT HOÀNG AKIHITO THOÁI VỊ, NHẬT HOÀNG MỚI LÊN NGÔI


Tokyo trước ngày Nhật Hoàng Akihito thoái vị, Nhật Hoàng mới lên ngôi
April 29, 2019

Các nhà hoạt động cầm quốc kỳ Nhật để ủng hộ hoàng gia.
(Hình: Tomohiro Ohsumi/Getty Images)
Nhật Hoàng Akihito sẽ làm lễ thoái vị vào Thứ Ba, 30 Tháng Tư,
và sẽ truyền ngôi cho Thái Tử Naruhito vào ngày 1 Tháng Năm
2019.
Nhật Hoàng Akihito sinh ngày 23 Tháng Mười Hai, 1933, lên
ngôi vào ngày 7 Tháng Giêng 1989. Rất nhiều người dân Nhật
và các du khách có mặt tại hoàng cung ở Tokyo để chuẩn bị dự
lễ thoái vị của Nhật Hoàng. Nhân viên công lực thì bận bịu dọn
dẹp, điều khiển giao thông và tuần tra hoàng cung để bảo đảm
buổi lễ diễn ra tốt đẹp.

Hoà
Hòang cung ở Tokyo. (Hình: Tomohiro Ohsumi/Getty Images)
Cảnh sát Tokyo điều khiển giao thông gần hoàng cung.
(Hình: Tomohiro Ohsumi/Getty Images)Người dân Nhật đến
hoàng cung ở Tokyo. (Hình: Tomohiro Ohsumi/
Getty Images)Rất đông du khách đến Tokyo để dự lễ thoái vị

của Nhật Hoàng. (Hình: Tomohiro Ohsumi/Getty Images)
Nhân viên công lực cũng phải lo công tác tổ chức. (Hình:
Tomohiro Ohsumi/Getty Images)Cảnh sát Tokyo dắt cho đi
tuần tra hoàng cung. (Hình: Tomohiro Ohsumi/Getty Images)

No comments: