Wednesday, May 1, 2019

THĂM MỘ CỐ NHÂN (NGUYỄN THANH KHIẾT)

THĂM MỘ CỐ NHÂN........
Nguyễn Thanh Khiết

(Đọc xong bài thơ, mặc dù là để tác giả nhớ đến người bạn chiến đấu của ông, tôi đã không cầm được nước mắt nhất là khi tôi liên tưởng đến những người thân thiết của mình đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam.)

Tao rót cho mầy nửa ly thôi
Để nửa kia tế cáo đất trời
Tế thiên hạ, tế người cùng giống
Tế tao, tế mầy, tế núi sông.
Tao nhớ cái ngày ta thua trận
Giặc đuổi sau lưng, pháo nổ bầy
Một cái poncho gói mầy giữa núi
Đất đắp vội vàng lộ cả thây.
Ngày nầy năm đó mầy chết trận
Năm đó ngày nầy – tao kẻ thua
Nát áo về thành – thành đã mất
Nhục rửa làm dơ mấy cảnh chùa.
Uống đi mầy uống nửa ly thôi
Chia với tao những đắng cay nầy
Mấy mươi năm – cái đời cơm áo
Tao sống còn – nửa tỉnh nửa say
Chỉ tội thân mầy nằm ở đây
Mả lệch mồ xiêu đã bao ngày
Tấm bia vỏn vẹn hai cây chéo
Nợ nước thù nhà trả hai tay
Thì cứ nằm đây như lúc xưa
Mặc núi, mặc rừng, mặc gió mưa
Mặc nước, mặc non thay tên chủ
Mặc cho trăm họ sống như thừa
Tao rót thêm mầy nửa ly sau
Rải nửa ly nói với núi rừng
Bên mồ người trẻ – xưa chết trận
Bạn cũ về thăm dòng lệ rưng
Mai mốt nầy nếu có cơ may
Tao đưa mầy lên chỗ gần mây
Có biển xanh gió lùa vách đá
Mặt trời lên rực rỡ ngày ngày
Mầy sẽ thấy bên kia phía biển
Đông lắm bạn bè bỏ xứ đi
Đứa giống con hoang – xin giữa chợ
Thằng như ở chực – chẳng ra gì
Thôi kệ – nằm đây giữ dùm tao
Một cái giang sơn thấm máu đào
Một đời lá cờ ba sọc đỏ
Mấy đời vì nó – mấy đời đau

Nguyễn Thanh Khiết
No comments: